Σάββατο , 13 Αυγούστου 2022
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο facebook

Νέες προσλήψεις στο Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού (20 άτομα) τρίμηνης διάρκειας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 116 του Ν. 4547/18.
3.Την αρίθμ.121/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης τρείς (3) μήνες.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/18.
5.Την αρίθμ.5321/17-06-2022 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας Περί
ύπαρξης πιστώσεων για την Πρόσληψη του κατωτέρω Προσωπικού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας τριών (3)
μηνών,  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 αρθρ. 5 του ν.2527/97)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ : τα τυπικά προσόντα διορισμού προβλέπονται σύμφωνα με ειδικές
διατάξεις για την κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του
ν.3584/07.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής
δικαιολογητικά :
α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με
την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός
δωδεκαμήνου (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ.2
του αρθρ.21 του ν.2738/1999)
Κάτω Τιθορέα 27 Ιουνίου 2022
Αριθμ. πρωτ : 5699

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά πάσης φύσεως απόδειξης κατοχής κοινωνικών κριτήριων όπως
ανεργία , κλπ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα
δικαιολογητικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ήτοι από 28/06/2022 έως και
4/07/2022
Α) μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκανάρισμα (scan) των εγγράφων ή με
ψηφιακή υπογραφή στο info@dimos-amfiklias-elatias.gr .
Β) Στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας
Ελάτειας – Γραμματεία πρωτοκόλλου Δ/νση: Κάτω Τιθορέα, τηλ: 2234350309 –
301 – 307.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ.ΣΤΙΒΑΚΤΗ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Λαμία – κορονοϊός: Που γίνονται δωρεάν rapid test, Σάββατο 13/8

Ενημερωθείτε για τους δωρεάν ελέγχους-rapid tests για κορονοϊό στη Λαμία. Με βάση το πρόγραμμα του ΕΟΔΥ για …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *