Πέμπτη , 2 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Ο Ν. Μπέτσιος για τον Προϋπολογισμό στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Μπέτσιος Νίκος – Τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις  13-12-2022 για τον Προυπολογισμό.

“Η συζήτηση και ψήφιση του π.υ. από ένα συλλογικό όργανο όπως είναι το Π.Σ. είναι μια κορυφαία πολιτική διαδικασία κατά την οποία η συζήτηση διευρύνεται, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις δράσεις της Περιφερειακής Αρχής και όχι μόνο.

Το πρώτο θέμα που θα ήθελα να θίξω στην τοποθέτησή μου αφορά την τελευταία απόφαση του ΣτΕ όπου έκρινε αντισυνταγματικές τις νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης, αμέσως μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 και πριν τα νεοεκλεγέντα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια αναλάβουν καθήκοντα. Ρυθμίσεις με τις οποίες αλλοίωσε τη βούληση του εκλογικού σώματος αφαιρώντας αρμοδιότητες από το Π.Σ. μεταφέροντάς τες στην οικονομική επιτροπή όπου φρόντισε να την καταστήσει πανίσχυρο όργανο, δίδοντας πλασματική πλειοψηφία στην παράταξη του περιφερειάρχη και δημάρχου. Εκτρωματικούς είχα χαρακτηρίσει αυτούς τους νόμους σε παλαιότερη συνεδρίαση. Έχει αξία να αναγνώσω ένα μικρό τμήμα του σκεπτικού του Ανωτάτου δικαστηρίου.

Εξ άλλου, κατά τον χρόνο ψηφίσεως των σχετικών διατάξεων, δεν είχε δοκιμαστεί στην πράξη η εφαρμογή του συστήματος της απλής αναλογικής που είχε εισαχθεί με τον ν. 4555/2018 στη διοίκηση των δήμων, προκειμένου να δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, αναγόμενους στην ομαλή λειτουργία αυτών, η τόσο σοβαρή και έντονη επέμβαση του νομοθέτη στη θέληση των εκλογέων, με την εφαρμογή των επίδικων ρυθμίσεων και κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο.

Είναι αυτό που λέγαμε στις συζητήσεις μας, τουλάχιστον ο ομιλών αυτό υποστήριζε, ΄΄δεν αφήναν το νόμο να λειτουργήσει και στην πορεία αν υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στην άσκηση της διοίκησης και στη λήψη αποφάσεων, να τον τροποποιούσαν΄΄. Σε 24 ώρες μπορούσαν να το κάνουν.
Ένα μείζον θέμα που με ευθύνη κυρίως της κυβέρνησης ταλανίζει την περιφέρειά μας, αλλά και όλη την αυτοδιοίκηση είναι αυτό της ελλιπούς χρηματοδότησης των εκτελούμενων έργων. Οι πληρωμές γίνονται με το σταγονόμετρο, τα έργα είναι βαλτωμένα ή στην καλύτερη των περιπτώσεων εξελίσσονται με πολύ αργούς ρυθμούς, οι ανάδοχοι διαμαρτύρονται και αιτούνται από την οικονομική επιτροπή παράταση εργασιών ή διακοπή και διάλυση συμβάσεων. Η κατάσταση αυτή είναι ανάγκη να αναστραφεί. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να εγκρίνει την ένταξη έργων με συγκεκριμένους προυπολογισμούς και στη συνέχεια να μην τα χρηματοδοτεί.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση που έχει να κάνει με την οικονομική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Η εικόνα δημάρχων και περιφερειαρχών να περιφέρονται στα Υπουργεία εκλιπαρώντας πόρους για τους οργανισμούς που διοικούν δεν συνάδει με χώρα κράτους της Ε.Ε. Αυτό πρέπει να αλλάξει, με τη θεσμοθέτηση σταθερών πόρων προς την αυτοδιοίκηση. Ο Καλλικράτης με το άρθρο 259 για τους δήμους και 260 για τις περιφέρειες προβλέπει σταθερούς πόρους για τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) Προβλέπει δηλ. ποσοστό επί του ΦΠΑ. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει για το σύνολο των πόρων. Γνωρίζεις τι πόρους έχεις και εκπονείς πρόγραμμα με βάση αυτό το δεδομένο, ιεραρχώντας τις ανάγκες.
Το επόμενο θέμα που θα ήθελα να θίξω, αφορά τον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα τους αναδασμούς στη Φθιώτιδα. Οι αναδασμοί Δίβρης, Μακρακώμης (δεν επαρκούν οι υπάλληλοι για να συγκροτήσουν την επιτροπή), Λυγαριάς-Στύρφακας-Λιανοκλαδίου-Αμουρίου-Ζηλευτού έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους. Σφάκα και Αμφίκλεια αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα δασικά. Στην Αν. Βύστριζα εκτελούνται τα παράλληλα έργα και ελάχιστα πράγματα γίνονται με τον ίδιο τον αναδασμό. Είναι ανάγκη να προχωρήσουν και να τελειώσουν τα συγκεκριμένα έργα. Απαιτείται δε και ενίσχυση σε προσωπικό της αρμόδιας υπηρεσίας.
Τεχνικό πρόγραμμα: Ασχολούμαστε με τα μικρά που είναι κυρίως αρμοδιότητα των δήμων ή άλλων φορέων.
Ταμείο Ανάκαμψης: Αν σημαντικοί πόροι , και η περιφέρεια πρέπει να το διεκδικήσει αυτό, δεν κατευθυνθούν στους τομείς της Νέας γενιάς και της αντιμετώπισης του δημογραφικού, στην ενέργεια και τα δίκτυα, στην υγεία και στην κοινωνική κατοικία και χαθεί αυτή η ευκαιρία για τη χώρα μας, τότε το μέλλον δεν προδιαγράφεται ευοίωνο για την περιοχή μας. Έως τώρα από το ταμείο ανάκαμψης έχουν χρηματοδοτηθεί με 800 περίπου εκατομμύρια ευρώ 42 μεγάλες επιχειρήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη και πολιτική προτεραιότητα και η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών, νέων επιχειρηματιών και επιστημόνων.
ΑΠΟΓΡΑΦΉ: Η μείωση του πληθυσμού είναι αρκετά μεγάλη σε όλες τις Π.Ε. πλην Εύβοιας η οποία δεν έχει μείωση. Στη Φθιώτιδα και στη Λαμία-έδρα περιφέρειας η μείωση του πληθυσμού σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή είναι πεσμένες κατά 12% όταν ο μ.ο. στην επικράτεια είναι 3,5% Ο δείκτης αυτός σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά.

Θα ήθελα επίσης, να αναφερθώ στην αδυναμία να συγκροτηθεί ένα σοβαρό σχέδιο για την ανάπτυξη της περιφέρειας που να αφορά τις επόμενες γενιές. Απαιτείται σχεδιασμός για την επόμενη 10/ετία, για τα μεγάλα της περιφέρειας όπως είναι η Κωπαίδα, τα Ιαματικά, οι υδατικοί πόροι, τα αρδευτικά κ.α. Έγινε μια συζήτηση αρκετά καλή στη Λιβαδιά για την Κωπαίδα. Κατατέθηκαν αρκετές προτάσεις από πολλές πλευρές. Μήπως ήρθε η ώρα να εκπονηθεί ένα μαστερπλαν μακροπρόθεσμο που να επιλύει διαχρονικά προβλήματα της περιοχής και να διεκδικηθούν οι πόροι για την υλοποίησή του; Χρειάζεται ιεράρχηση και προτεραιότητες που μπορούν να αλλάξουν μελλοντικά την εικόνα της περιφέρειας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, οπ.υ. που κατατέθηκε είναι αντιαναπτυξιακός και διαχειριστικός. Δεν περιλαμβάνει τους μεγάλους στόχους. Δεν θέτει προτεραιότητες και ιεραρχήσεις. Δεν ενισχύει τομείς που η περιφέρειά μας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα ανάπτυξής τους, ώστε να αυξηθεί το παραγόμενο προιόν.

Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να τον στηρίξουμε.”

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ο Κορινθιακός εκπέμπει “SOS”!

Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»: Ο Κορινθιακός εκπέμπει “SOS”! Θα τον ακούσουμε; Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 και …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *