Τρίτη , 31 Ιανουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Καμένων Βούρλων – Τα θέματα για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 5/7/2021

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, στις 5 Ιουλίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 12.30 µ.µ.
έως 13.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.

Σε εφαρµογή των προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την
αριθµ. 49η εγκύκλιο (αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/167/οικ.13250/28-6-2021 – Α∆Α:
6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8), η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ∆ευτέρας 5-7-2021, θα
διεξαχθεί δια περιφοράς.

Μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης, τα µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου στο
2235350037 (Χονδροδήµου Λουκία, Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) και µε το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από
ώρα 12:30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ. Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Πέτρου ∆ιακουµάκου κλπ)

2. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Καλτσά ∆ηµήτριου)

3. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Κυριτσόπουλου Κων/νου)

4. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ( υπόθεση Τσάρα Αθανάσιου)

5. Ορισµός πληρεξούσιου δικαστικού επιµελητή για την επίδοση εγγράφων προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

6. Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. για την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών δίµηνης διάρκειας

7. Έγκριση πρακτικών εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού
και κοινόχρηστης παραλίας, σε περιοχές της χωρικής αρµοδιότητας του ∆ήµου Καµένων
Βούρλων προς τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγµατος

8. Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας και Ολοκληρωµένου Πλαίσιου ∆ράσης (ΟΠ∆) έτους 2021
∆ήµου Καµένων Βούρλων

9. Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων ∆ήµου Καµένων Βούρλων

10. 2η αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021

11. Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την παροχή
υπηρεσίας µε τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυµάτων
Καµένων Βούρλων»

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου και των εργαζομένων του Δήμου Λαμιέων

Σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και γιορτινό κλίμα, με ελπιδοφόρα μηνύματα για τη νέα χρονιά, με …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *