Πέμπτη , 9 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, προχωρά ο Δήμος Αγράφων

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, προχωρά ο Δήμος Αγράφων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 11 και 12 Ιουνίου 2022 και προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία πρόσληψης έως και την 12η Ιουνίου 2023.

Ειδικότερα, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, πέντε (5) θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και μία (1) θέση ΔΕ Υδραυλικών (έλλειψη κατηγορίας Τεχνίτη υδραυλικού δυνατότητα πρόσληψης βοηθού Τεχνίτη υδραυλικού). Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. 2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο. 3. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και πρόσθετα προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή. 4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 5. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κερασοχωρίου, στο σύστημα «Διαύγεια» και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.agrafa.gr).

Έως 5 Ιανουαρίου τα δικαιολογητικά

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, λόγω του κατεπείγοντος, αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Κερασοχωρίου και της ιστοσελίδας του Δήμου Αγράφων, ήτοι από 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως 5 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00.Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων (www.agrafa.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: x.stasinou@0929.syzefxis.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγράφων, Τ.Κ. 36071, Κερασοχώρι Ν. Ευρυτανίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Χρυσάνθης Στασινού (τηλ. επικοινωνίας: 2237350907). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

www.evrytanikospalmos.gr

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Οικόσφαιρα: “Να κηρυχθεί διατηρητέος ο υδατόπυργος Καρδίτσας καθώς και αρκετοί άλλοι στο νομό μας”

Η ΟικόΣφαιρα συμβάλλοντας σε περιβαλλοντικά θέματα, καταθέτει σκέψεις και προβληματισμούς για τους υδατόπυργους και κυρίως …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *