Τρίτη , 7 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: Τα θέματα που συζητά η Οικονομική Επιτροπή 8/2

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήμου Καμένων Βούρλων:

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, στις 8 Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 12.30 µ.µ. έως 13.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου κατά της αριθµ. 4/7/2018
απόφασης Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006)

2. Ορισµός πληρεξούσιου δικαστικού επιµελητή (επίδοση Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής
Αποβολής)

3. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» (άρθρο 221 παρ.3 και 11β Ν. 4412/16)

4. Έγκριση λύσης Προγραµµατικής Σύµβασης µε αντικείµενο από τον Φο.∆ΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., το ∆ήµο Αµφίκλειας και το ∆ήµο Καµένων Βούρλων που αφορά στην αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών.

Ακολουθήστε μας  στο facebook

Σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την
αριθµ. 426 εγκύκλιο (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4), η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
∆ευτέρας 8 Φεβρουαρίου 2021, θα διεξαχθεί δια περιφοράς.
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής
θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου στο 2235350037
(Χονδροδήµου Λουκία, Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής) και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από ώρα 12:30 µ.µ. έως 14.00 µ.µ.
Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Κοπή βασιλόπιτας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – ΠΕ Φθιώτιδας

Σε μια ωραία εκδήλωση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – ΠΕ Φθιώτιδας έκοψε την Άγια Βασιλόπιτα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *