Τρίτη , 7 Φεβρουαρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

10 θέματα για το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

Δείτε τα θέματα της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομοκού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να συμμετέχετε στην 3η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ-55/τ.Α ́/11-03- 2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ-Α ́/76)] & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ-169/τ.Α ́/18-09-2021) σε συνδυασμό με τις υπ ́αριθμ. 18318/13-03- 2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛ6-004), 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6- 0Ρ5) και 72/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17-01-2022 (ΑΔΑ 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00 έως 14:00, με διατύπωση απόψεων στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στο e-mail: e.zisopoulou@domokos.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2232350221, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο FACEBOOK

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 2ο:Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών οχημάτων και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 3ο:Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}
Θέμα 4ο:Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Δομοκού σε ετήσια βάση από Δημοτικούς Υπαλλήλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}
Θέμα 5ο:Α ́ Κατανομή ποσού € 19.920,00 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Δομοκού έτους 2022 από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}
Θέμα 6ο:Έγκριση εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δομοκού για το Σχολικό Έτος 2022-2023 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}

Θέμα 7ο:Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων του Δήμου Δομοκού” {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}
Θέμα 8ο:Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων του Δήμου Δομοκού” {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}
Θέμα 9ο:Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 10ο:Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

 

Δείτε ΟΛΑ τα νέα του  FONOGRAFOS.NET στο GOOGLE NEWS

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Από τι ώρα θα λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες του Δήμου Καμένων Βούρλων, 8/2

Από τις 10:00 η λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Καμένων Βούρλων την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *