Παρασκευή , 24 Μαρτίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

13 θέματα για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μακρακώμης

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μακρακώμης στις 31/1/2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Λαμβάνοντας υπόψη:
 την αριθ. 374/39135/30-5-2022 ( Α.Δ.Α. ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75 ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” και
 το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 – “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, σας προσκαλώ μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί, την 31η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00΄ π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.
Πρόεδρος Ο.Ε

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023.
Πρόεδρος Ο.Ε

3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023.
Πρόεδρος Ο.Ε

4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Πρόεδρος Ο.Ε

5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Πρόεδρος Ο.Ε

6. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. Πρόεδρος Ο.Ε

7. ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Πρόεδρος Ο.Ε

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ” ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.
Πρόεδρος Ο.Ε

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

11. 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ”
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑ-01
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

12. 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
“ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ.
ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ”
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
“ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ” ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ: Π86-0.6 ΤΟΥ
Τ.Π.Α. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
Πρόεδρος Ο.Ε

13. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

“Φλέγεται” η Γαλλία: Ογκώδεις διαδηλώσεις, απεργίες και βίαιες συγκρούσεις σε όλη τη χώρα

Μεγάλες διαδηλώσεις και επεισόδια για 9η ημέρα…. Στους δρόμους βγήκαν την Πέμπτη (23/03), για ένατη …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *