Κυριακή , 26 Μαρτίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

15 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καμένων Βούρλων

Δείτε τα θέματα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε την 3η Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να
συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με το άρθρο 78του ν. 4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19», η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα
πραγματοποιηθεί:
 Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την λίστα αποδεκτών, και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
 Με απομακρυσμένη σύνδεση, για όσους το επιθυμούν
Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ενημερώσουν εγκαίρως, έως την Παρασκευή 3-3-2023 και ώρα 11.00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάκληση της αριθμ. 1/12/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (έφεση της ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε., αριθμ. κατάθεσης 988/202)

2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε. , αριθμ. δικογράφου ΑΓ196/2023)

3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Σουσώνη Ελένης)

4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση πρώην Αντιδημάρχου Τσιτίνη Σοφίας σχετικά με αδέσποτα ζώα)

5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Κουτσαύτη Ελένης)

6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 2/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 13/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 40/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 49/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 54/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 61/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτησης ακύρωσης Δήμου Καμένων Βούρλων κατά της αριθμ. 4/1/2018 απόφασης Επιτροπής άρθρου 152 του ν. 3463/2006)

14. Ακύρωση της αριθμ. πρωτ. 10126/26-10-2022 διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 22PROC011497352 και επαναδημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (ΣΧΟΛΙΚΑ) ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» με εκ νέου έγκριση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των νέων όρων διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας

15. Εισήγηση για λήψη συμπληρωματικής απόφασης επί της αριθμ. 12/124/2022απόφασης Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΘΗΔΩΚ1-7ΧΟ περί έγκρισης μελέτης δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος και της γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 5473/23-12-2021 Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 64ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Χρ. Σταϊκούρας: “Κάνουμε, και θα κάνουμε, το καλύτερο δυνατό για να ενισχύσουμε την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας στις γυναίκες”

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26/3/2023 το πρωί, η ημερίδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας Παραρτήματος Λαμίας. Στην …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *