Δευτέρα , 30 Ιανουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

16 θέματα στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών

Διαβάστε την πρόσκληση και τα 16 θέματα της συνεδρίασης στις 22/9/2021:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) τη με αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΕΣ γ) την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 9η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση κανονισμού ύδρευσης Δήμου Λοκρών .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Αναπροσαρμογή των συντελεστών του Δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων εστεγασμένων και μη επιφανειών άρθ. 10 του Ν. 1080/80 κατά κοινότητα, για το έτος 2022

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Καθορισμός τέλους αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Aποδοχή των όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Αντικατάσταση μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Αντικατάσταση μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 10ο : Παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό πολιτιστικό κέντρο Τραγάνας για μόνιμη έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 11ο : Παραχώρηση τάφου τιμής ένεκεν στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Αρκίτσας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 12ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,3864 MW της ΄΄ GREEN MILE 5 MIKE ΄΄ στη θέση ΄΄ΣΠΙΘΑ ΄΄ του Δήμου Λοκρών στο Ν.Φθιώτιδας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 13ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,5MW της ΄΄ ΛΑΡΥΜΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ Υψώματα Παπά ΄΄ του Δήμου Λοκρών στο Ν.Φθιώτιδας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 14ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 15ο : Επί αιτήσεων υδροδότησης α) της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕ, β) Αγγελή Σεραφείμ.

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 16ο : Διαβούλευση της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του υδατορέματος “ΟΜΒΡΙΑ” στη περιοχή των Λιβανατών, Δ.Ε. Δαφνουσίων του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας.

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ενημερωτική εκδήλωση για την βία από τον Εξωραϊστικό – Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Λαμίας

Ο δραστήριος Σύλλογος ενημερώνει για την νέα εκδήλωση που προγραμμάτισε Ο Εξωραϊστικός & Εκπολιτιστικός σύλλογος …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *