Παρασκευή , 22 Σεπτεμβρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

36 θέματα στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, 2/6

 

Δείτε τα 36 θέματα της συνεδρίασης

Ανακοινώθηκε η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης που θα πραγματοποιηθεί αρχές Ιουνίου.

Σημειώνεται ότο Δ.Σ. δεν πραγματοποίθησε τακτική συνεδρίαση τον μήνα Μάιο 2023.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 375/39167/02-06-2022 ( Α.Δ.Α. Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου” σας προσκαλώ σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Συνεδριακού Κέντρου “Αθανάσιος και Μαίρη Ακρίδα” στην Κοινότητα Σπερχειάδος την 2α Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30΄ μ.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗ

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗ

3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67, ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

7. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

8. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

10. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ T.K. KΛΩΝΙΟΥ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

15. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

16. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

17. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

18. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

19. ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ) “.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20. ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

21. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

22. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΑΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

23. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ, Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ, Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

24. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ) “.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

25. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

26. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

27. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

28. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

29. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

30. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

31. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Κας. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΥΟ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ε1=564,30 m2 ΚΑΙ Ε2=564,30 m2) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

32. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Κας. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ 800 m ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ε=255,24 m2) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
33. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ “LAMIAEXPO 23”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

34. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

35. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ GOULINAS ADVENTURE.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

36. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΚΡΙΔΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσελεπής Χρήστος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Λαμία: Που γίνονται δωρεάν rapid tests για κορονοϊό, 22/9/2023

  Ενημερωθείτε για τους δωρεάν ελέγχους-rapid tests για κορονοϊό στη Λαμία. Με βάση το πρόγραμμα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *