Τρίτη , 7 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

8 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών:

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 21η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (13:00 μ.μ. ),στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στον Δήμο Λοκρών, ποσού 218.976,12 ευρώ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους– Δ΄ κατανομή έτους 2021

ΘΕΜΑ 3ο: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί Οικονομικού απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2020.

ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Λοκρών»

ΘΕΜΑ 6ο: Λύση της υφιστάμενης σύμβασης Δήμου Λοκρών με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας και υπογραφή νέου επικαιροποιημένου ιδιωτικού συμφωνητικού.

ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή μισθωμάτων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω Covid-19.

ΘΕΜΑ 8ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Από τι ώρα θα λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες του Δήμου Καμένων Βούρλων, 8/2

Από τις 10:00 η λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Καμένων Βούρλων την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *