Σάββατο , 4 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

9 θέματα στην 21η  συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαμιέων

Δείτε τα θέματα της 21ης  συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Λαμιέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4555/2018)
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ», στην οδό Αινιάνων 6, την 20η του
μηνός Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί α) με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α΄112), τις αριθμ. 380/15-06-2022 (αρ.πρωτ.39456/22), 46731/13-7-2022 και 81/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/218/οικ.18493/25-11- 2022 (ΑΔΑ: ΨΗΙΠ46ΜΤΛ-ΓΦΧ) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Δ1α/ΓΠοικ71042/09-12-2022 (ΦΕΚ-6240/09-12-2022 τεύχος Β’) Κ.Υ.Α. με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 (ΦΕΚ5874/τ.Β΄/19.11.2022) Κ.Υ.Α. περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, έως και τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.
β) με τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακά στο σύνδεσμο:
https://gnosis-conf.whereby.com/dimotiko-symboulio, σύμφωνα με τις αριθμ. 380 /15-06-2022 (αρ.πρωτ.39456/22) και 46731/13-7-2022 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Λαμιέων στο YouTube.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 1ο: Συμμετοχή του Δήμου στην πρόταση που θα υποβάλλει η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. στα πλαίσια του νέου προγράμματος CLLD/LEADER για την προγραμματική περίοδο 2023-2027
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαμιεών στην περιοχή παρέμβασης του νέου προγράμματος CLLD/LEADER για την προγραμματική
περίοδο 2023-2027
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 3ο: 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του
τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 4ο: Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 5ο: Περί εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου αναψυκτηρίου στην πλατεία όπισθεν του Αγ. Αθανασίου Γαλανέϊκα Λαμίας με δημοπρασία
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 6ο:  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 191 / 29-7-2020 (Α.Δ.Α. : 6ΞΧΩΩΛΚ0ΜΣ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου – εξουσιοδότηση του κ.
Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου δωρεάς
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 7ο: Αναγκαιότητα αφαίρεσης δένδρου πλατάνου από το οικόπεδο στο οποίο στεγάζονται τα σχολεία στην Δημοτική Κοινότητα Φραντζή
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 8ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για «Εγκατάσταση προσώπων Εκδιδόμενων με αμοιβή » σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999(ΦΕΚ. 161/Α΄/5-8-1999)» για το έτος
2023.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 9ο: Δ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2022
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Αστυνομία: Μέτρα και συμβουλές οδικής ασφάλειας ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας

Λήψη μέτρων και συμβουλές οδικής ασφάλειας ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας Κατόπιν της σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *