Πέμπτη , 7 Δεκεμβρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας: Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Σήμερα Σάββατο 31/12/2022 η  Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας κα Αθανασία Στιβακτή ανακοίνωσε τους νέους Αντιδήμαρχους και Εντεταλμένους Σύμβουλους που όρισε.

Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων»
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας με θητεία από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και τους μεταβιβάζει την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει:

1. Τον κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνο του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο Ύδρευσης –Άρδευσης – Αποχέτευσης και Βιολογικού με αντιμισθία .

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες , με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

2. Τον κ. Κοντούνη Θωμά του Ιωάννη Αντιδήμαρχο Παιδείας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με αντιμισθία, και θα ασκεί τις κατά τόπους αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας.

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω
ανατιθέμενες αρμοδιότητες, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

3. Την κα Πετρούλα Τσιρνόβα του Ευσταθίου Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Εθελοντισμού, Πολιτισμού, και Τουριστικής Ανάπτυξης με αντιμισθία, και θα ασκεί τις κατά τόπους αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Αμφίκλειας.

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατεθειμένες αρμοδιότητες, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

4. Τον κ. Ιωάννη Αυγερινάκο του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, και καθαριότητας με αντιμισθία. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω
ανατεθειμένες αρμοδιότητες, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

5. Τον κ. Σωτήριο Κουτρομάνο του Γεωργίου , Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων χωρίς αντιμισθία. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατεθειμένες αρμοδιότητες, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

Β. Σε όλους τους Αντιδημάρχους, ανατίθεται η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Δημάρχου.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών
από τον ορισμό του, με ειδική αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου.

Γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Πετρούλα Τσιρνόβα.
Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Κοντούνη Θωμά όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου .
Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Πετρούλας Τσιρνόβα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτρομάνος.
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σωτηρίου Κουτρομάνου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Αυγερινάκος.
Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Βαϊτσος ο οποίος επιπλέον ορίζεται υπεύθυνος καθημερινότητας Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας, και υπεύθυνος λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Δ. Εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίζονται οι κάτωθι:

1. Διεθνών σχέσεων, διαδημοτικής συνεργασίας, ψηφιακής μετάβασης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς επίσης και την εποπτεία και ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα για τις αρμοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων, του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών και του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας, ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάμης.

2. Οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα θεμάτων που άπτονται με την εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών και του Γραφείου Εσόδων, Περιουσίας, καθώς επίσης κι επί θεμάτων αξιοποίησης κι εκμετάλλευσης ακίνητης δημοτικής περιουσίας ορίζεται ο κ. Αθανάσιος Βαφειάς.

3. Αθλητισμού και αθλητικών υποδομών ορίζεται η κα. Νικολοπούλου Κίσσα Ιωάννα.

4. Νέας Γενιάς και συλλογικών φορέων ορίζεται η κα Παπακωνσταντίνου Χρυσάνθη.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί µία φορά σε µία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε µία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και στο πρόγραμμα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».

Η Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας
Αθανασία Πλ. Στιβακτή

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Rapid tests για κορονοϊό στη Στυλίδα, 8/12/2023

  Ενημερωθείτε για τους νέους ελέγχους για κορονοϊό στη Στυλίδα. Δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *