Κυριακή , 10 Δεκεμβρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: 20 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή [27/10]

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης:

Παρακαλείσθε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ., όπως προσέλθετε στο ∆ημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ακολουθήστε μας  στο facebook

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση της αριθμ. 8582/14-10-2020 απόφασης ∆ημάρχου με θέμα «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32α του Ν. 4412 και πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Επισκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Καμένων Βούρλων»
  2. Έγκριση της αριθμ. 8642/15-10-2020 απόφασης ∆ημάρχου με θέμα «Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Καμένων Βούρλων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»
  3. Πρόταση εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς ιδιώτη – ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΣ ∆. και ΣΙΑ Ο.Ε» που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα
  4. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο επί της πρότασης εξώδικου συμβιβασμού της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»
  5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση πυροτεχνημάτων στην ∆ημοτική Ενότητα Μώλου)
  6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Ντότσια Φώτιου)
  7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (κατάθεση παρέμβασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ονομασία ΚΑΛΑΜΑΤΑ της ποικιλίας ελιάς καλαμών)
  8. Ορισμόςπληρεξούσιουδικηγόρου(αίτησηακύρωσηςτηςεταιρείαςΒΑΣΙΛΗΟΣΑΕ)
  9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή της εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ)
  10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή των Γιωρκίας Παπά και Χριστίνας Ξηρογιάννη)

11.Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εγγράφων

12.Εξειδίκευση έγκριση των δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ∆ήμου Καμένων Βούρλων

13. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ ́ τριμήνου 2020
14. 6η Αναμόρφωση και τροποποίηση του προϋπολογισμού , του ετήσιου σχεδίου δράσης

και του τεχνικού προγράμματος του οικονομικού έτους 2020

15. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Κων/νου»

16.Έγκριση 1ου πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι) της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του ∆ήμου Καμένων Βούρλων»

17.Έγκριση 3ου πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια δύο χωματουργικών μηχανημάτων εκσκαφέων- φορτωτών με συνοδευτικό εξοπλισμό του ∆ήμου Καμένων Βούρλων»

18.Έγκριση 3ου πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ) του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.(m3)»

19.Λήψη απόφασης για έγκριση της αριθμ. 24/2020 μελέτης του Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας και υποβολή της πρότασης με τίτλο : «Αναβάθμιση επτά (7) παιδικών χαρών του ∆ήμου Καμένων Βούρλων», προϋπολογισμού 212.083,40 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) στο Μέτρο 2 του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020- Άξονας Προτεραιότητας 1: Αστική Αναζωογόνηση(Β ́ πρόσκληση)

20.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού και διεθνούς διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αναβάθμιση αθλητικών χώρων ∆ήμου Καμένων βούρλων- Υποέργο 1 «Προμήθεια Φυσικού Προκαλλιεργημένου Χλοοτάπητα και Αποστραγκιστικού ∆ικτύου για τα Γήπερα Ποδοσφαίρου Καμένων Βούρλων και Καινούργιου»

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»(ΦΕΚ Α ́ 55/11-3-2020) και της Εγκυκλίου 163 (αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πίνακας Αποδεκτών
• ΣκεπαρνάκοςΚων/νος
• ΓλυκόςΙωάννης
• Κριτσόβας∆ημήτριος
• ΤριανταφύλληςΝικόλαος • ΒούλγαρηςΠαναγιώτης
• Παπαναγιώτου∆ημήτριος

Ο Πρόεδρος Συκιώτης Ιωάννης

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Φθιώτιδα: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, έως 17/12/2023

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων  στη Φθιώτιδα, για την εβδομάδα από 11 έως …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *