Κυριακή , 4 Δεκεμβρίου 2022
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: 32 θέματα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Δείτε τα θέματα στην τακτική συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καμένων Βούρλων

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε την 9η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19», η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί:
 Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την λίστα αποδεκτών, και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
 Με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr) για όσους το επιθυμούν (θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονική πρόσκληση)
Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ενημερώσουν εγκαίρως, έως την 9η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση εργοδοτών για την πρόσληψη 8.500 μακροχρόνια ανέργων ατόμων ηλικίας 55-67 ετών

2. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών με τρία (3) μηχανήματα έργου με τους χειριστές τους

3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καμένων Βούρλων

4. Έγκριση ισολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων για το οικονομικό έτος 2021

5. Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων

6. Εξειδίκευση- έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών και τοπικών εορτών του Δήμου Καμένων Βούρλων

7. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Καμένων Βούρλων και ορισμού υπευθύνων κίνησης λογαριασμών

8. Συμπληρωματική πίστωση λόγω Φ.Π.Α. της με αριθμ. 23/222/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Αντιδημάρχου Κριτσόβα Δημήτριου για αδέσποτα ζώα)

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (κλήση 5187/2022 Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – υπόθεση «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ»

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (κλήση 5189/2022 Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – υπόθεση «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ»

12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (κλήση 5193/2022 Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – υπόθεση «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ»

13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (κλήση 5199/2022 Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – υπόθεση «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ»

14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 213/2022 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 214/2022 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

16. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 215/2022 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

17. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 216/2022 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

18. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 217/2022 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

19. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 218/2022 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας)

20. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. Α562/2020 αποφ. Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – αγωγή Αργυροπούλου Βασιλικής)

21. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 518/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 118/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας)

22. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 519/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 189/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας)

23. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 573/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 120/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας)

24. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 574/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 121/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας)

25. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 575/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 194/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας)

26. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 576/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 192/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας)

27. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 637/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 190/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας)

28. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 638/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 117/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας)

29. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Σουσώνη Ελένη)

30. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (κλήση 585/2022 Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας– αγωγή Τριανταφύλλου Βασιλική)

31. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή «ΩΡΙΩΝ – Γ. ΤΑΒΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» κ.λ.π.)

32. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 24/2020 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Αναβάθμιση επτά (7) παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων»

 

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Η ομιλία του Μητροπολίτη Φθιώτιδας στον Αρχιερατικό Εσπερινό στον Μητροπολιτικό Ναό της Λαμίας

Η  ομιλία του Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. Συμεών από τον κύκλο των ομιλιών «Αύριο είναι Κυριακή» …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *