Πέμπτη , 2 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: 40 θέματα για την Οικονομική Επιτροπή

Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 29/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε την 29η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19», η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί:
 Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την λίστα αποδεκτών, και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
 Με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr) για όσους το επιθυμούν (θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονική πρόσκληση)

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ενημερώσουν εγκαίρως, έως την 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 160/2021
απόφασης Λιμεναρχείου Στυλίδας)
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 161/2021
απόφασης Λιμεναρχείου Στυλίδας)
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 162/2021
απόφασης Λιμεναρχείου Στυλίδας)
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 163/2021
απόφασης Λιμεναρχείου Στυλίδας)
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 164/2021
απόφασης Λιμεναρχείου Στυλίδας)
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 165/2021
απόφασης Λιμεναρχείου Στυλίδας)
7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Κοντοχρήστου Ελένης κ.λ.π.)
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Μπλαθούρα Κων/νου κ.λ.π.)
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1830/2022 απόφαση Συμβουλίου της
Επικρατείας)
10. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
163/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
11. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
164/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
12. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
165/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
13. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
166/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
14. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
167/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
15. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
168/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
16. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
169/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
17. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
170/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
18. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
171/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
19. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
172/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
20. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
173/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
21. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
174/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
22. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
192/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
23. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
193/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
24. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
194/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
25. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
195/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
26. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
196/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
27. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
197/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
28. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
213/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
29. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
214/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
30. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
215/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
31. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
216/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
32. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ.
217/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
33. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 218/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
34. Λήψη απόφασης για την παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Τρίγκα Βασιλείου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
35. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2022
36. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων κάτω του ποσού των 1.000.000,00 ευρώ, για το έτος 2022
37. Υποβολή αιτήματος περί αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της αριθμ. 41388/30-5- 2019 απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Κτιρίου και Μετατροπή του σε Κέντρο Πολιτιστικών Δράσεων στο
παραλιακό Μέτωπο Αγίου Κωνσταντίνου»
38. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 5373/20-5-2022 απόφασης ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ περί ένταξης της πράξης με τίτλο «Έργα Δικτύων και Αποχέτευσης & Ε.Ε.Λ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Καμένων Βούρλων» με κωδικό ΟΠΣ 5062174 και ένταξη στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
39. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών «Αποκατάσταση βλαβών υπόσκαφων και καθιζήσεων τμημάτων παραλιακού δρόμου Καινούργιου στη Δ.Ε..
Καμένων Βούρλων»
40. Χορήγηση 2ης παράτασης χρονικής διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 10902/21-12-2020 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Καμένων
Βούρλων»

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Δημοτικό Ωδείο Λαμίας: Διπλώματα για τους σπουδαστές κιθάρας Γεωργία Σουλτανιά και Αλέξανδρο Λεμονή

Με υψηλή βαθμολογία και τιμητική διάκριση! Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:30, στην …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *