Σάββατο , 1 Οκτωβρίου 2022
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο facebook

Δήμος Καμένων Βούρλων: Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Η πρόσκληση της έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω πολλών κρουσμάτων κορονοϊού στο προσωπικό του Δήμου Καμένων Βούρλων.

Παρακαλείσθε την 17η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της Αριθμ. 2/2022 μελέτης του Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας, σχεδίων τευχών δημοπράτησης και υποβολή της πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (TMHMAA)» προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία
του ενεργητικού» – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» – ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

2. Έγκριση της Αριθμ. 3/2022 μελέτης του Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας, σχεδίων τευχών δημοπράτησης και υποβολή της πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (TMHMAΒ)» προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» – ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

3. Δέσμευση του Δήμου Καμένων Βούρλων για την ένταξη των υπό υποβολή πράξεων με τίτλους : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (TMHMAA)&
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (TMHMAΒ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό τροποποιηθεί, στα πλαίσια της πρόσκλησης (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται
με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» – ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Το έκτακτο των θεμάτων συνίσταται στο γεγονός ότι λόγω νόσησης με COVID 19 μεγάλου μέρους του εμπλεκόμενου προσωπικού του Δήμου Καμένων Βούρλων και της συνεπακόλουθης
επιβολής σε αυτό των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη διασποράς του ιού, καθίσταται
αναγκαία η λήψη της παρούσας απόφασης μέσω έκτακτης συνεδρίασης για την εμπρόθεσμη
υποβολή στα χρονικά πλαίσια της οριζόμενης με την 1η τροποποίηση της ως άνω πρόσκλησης με ΑΔΑ: 99ΜΕ4653ΠΓ-ΚΔΑ με την οποία δόθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής πρότασης στην ανωτέρω πρόσκληση έως την 18η Μαρτίου 2022.

Η συνεδρίαση σύμφωνα με την αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών
οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας», θα πραγματοποιηθεί:
 Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά
για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το
τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της με Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-
8-2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας &
περιορισμού της διασποράς
 Με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr) για όσους από τη λίστα
αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το
τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 2, 3 του άρθρου 10 της με
Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-8-2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ (θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονική
πρόσκληση)
Μέσω τηλεδιάσκεψης μπορούν να συμμετάσχουν εμβολιασμένοι και νοσήσαντες,
εφόσον το επιθυμούν.
Σύμφωνα με την αριθμ. 643 εγκύκλιο ΥΠΕΣ: α) δεν υφίσταται πρόβλεψη για συμμετοχή
μελών σε δια ζώσης συνεδρίαση κατόπιν αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου και ως εκ τούτου ,
δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει και β)
παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ενημερώσουν εγκαίρως, έως την
Πέμπτη 17-3-2022 και ώρα 11.00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση ώστε
να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος
Συκιώτης Ιωάννης

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Στυλίδα: Εκδήλωση για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης πρόσκλησης LEADER, παρουσία Υπουργών

Με οικοδεσπότη τον Δήμο Στυλίδας και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, η …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *