Σάββατο , 1 Απριλίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Λαμιέων: 10η σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Δείτε τα 6 θέματα της 10ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

«Πρόσκληση 10ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75,
Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 77 Ν.4555/2018)

Σας προσκαλούμε στην 10η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α΄112), τις αριθμ. 380/15-06-2022 (αρ.πρωτ. 39456/22), 46731/13-7-2022 και 83/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/224/οικ.1742/02-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΥΡ46ΜΤΛ6-3ΘΠ) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Δ1α/ΓΠ.οικ.13498/03-03-2023 (ΦΕΚ-1192/τ.Β΄/03-03-2023) Κ.Υ.Α. με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27-01-2023 (ΦΕΚ389/τ.Β΄/28.01.2023) Κ.Υ.Α. περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, έως και τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1⁰ Ορισμός μελών επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και της ασφαλέστερης προσπελασιμότητας των πεζοδιαβάσεων στο Δήμο Λαμιέων»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 2⁰ Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και της ασφαλέστερης προσπελασιμότητας των πεζοδιαβάσεων στο Δήμο Λαμιέων»  προϋπολογισμού : 2.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 3⁰ Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Κοινοτήτων
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 4⁰ Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής .
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 5⁰ Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής .
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 6⁰ Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ (3ου) Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
(Β΄ΦΑΣΗ) » Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 192238
Εισηγητής Πρόεδρος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Λαμία: Φιλανθρωπικές Πασχαλινές αγορές από το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών και το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Φιλανθρωπικές αγορές για τις πιο όμορφες και «ανθρώπινες» άγιες ημέρες του Πάσχα από το Πνευματικό …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *