Δευτέρα , 20 Μαρτίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Λαμιέων: 12 θέματα για την Οικονομική Επιτροπή

Δείτε τα 12 θέματα

«Πρόσκληση 4ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 77 Ν.4555/2018)

Σας προσκαλούμε στην 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ &
Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α΄112), τις αριθμ. 380/15-06-2022 (αρ.πρωτ.39456/22), 46731/13-7-2022 και 82/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/221/οικ.128/03-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΜ1346ΜΤΛ6-0ΧΚ)
Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Δ1α/ΓΠ.οικ.75297/30.12.2022 (ΦΕΚ-7005/τ.Β΄/31.12.2022) Κ.Υ.Α. περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από τη Κυριακή 01 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1⁰ Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 4o τρίμηνο έτους 2022
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 2⁰ Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων -<< κληροδοτήματος Αθ. Δημητριάδου >> -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 3⁰ Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων-«κληροδοτήματος Ξ. Θεοδωράκου –αγροτική περιουσία»-αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 4⁰ Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων- «κληροδοτήματος Ξ. Θεοδωράκου –αστική περιουσία >> -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 5⁰ Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων -«κληροδοτήματος κ. Μουστάκα>> υ/3ου Γελ (Μουστάκειου ) Λαμίας» -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 6⁰ Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Θέμα 7⁰ Έγκριση της αριθ. πρωτ. 3757/27-01-2023 Απόφασης του Δημάρχου (ΑΔΑ: 65ΗΣΩΛΚ-Ν0Δ)) περί απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος, της παροχής υπηρεσίας: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 8⁰ Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Έλεγχος Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής)
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 9⁰ Έγκριση 5ου Πρακτικού περί κατακύρωσης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο»
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 10⁰ Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και απόρριψης προσφοράς συμμετοχής στο έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 194512
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 11⁰ Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 12⁰ Εξειδίκευση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ στην Πλατεία Πάρκου
Εισηγητής Πρόεδρος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Έφυγε από τη ζωή η Σπερχειαδίτισα Γεωργία Τριανταφύλλου, καταξιωμένη καθηγήτρια Μαθηματικών στο εξωτερικό

Μία εξέχουσα ακαδημαϊκή προσωπικότητα, με καταγωγή από την Σπερχειάδα,  έφυγε από την ζωή… Θλίψη προκαλεί …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *