Σάββατο , 28 Ιανουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Λαμιέων: 51η σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης 

Σας προσκαλούμε στην 51η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα
12:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ &
Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α΄112), τις αριθμ. 380/15-06-2022 (αρ.πρωτ.39456/22),
46731/13-7-2022 και 81/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/218/οικ.18493/25-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΙΠ46ΜΤΛΓΦΧ) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Δ1α/ΓΠ.οικ.72546/16.12.2022
(ΦΕΚ-6445/τ.Β΄/16.12.2022) Κ.Υ.Α. περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας, από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και εως και τη Δευτέρα 02 Ιανουαρίου
2023.

ΘΕΜΑΤΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 1⁰ «Τροποποίηση-συμπλήρωση της από 27-05-2021 Προγραμματικής Σύμβασης (ορθή επανάληψη 29-09-2021), μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ», με θέμα «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 2⁰ Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» για την «Διοικητική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων».
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα 3⁰ Έγκριση της αριθμ. 32/19-12-2022 (ΑΔΑ : 6ΝΝ3ΟΕΦΖ-0ΧΕ) απόφασης
του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί
΄Εγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού ΄Ετους 2021.
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 4⁰ «Κατακύρωση πρακτικών πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των αριθ.110 & 124 δημοτικών αγροτεμαχίων στην θέση «Χειβαδάρια» στην Κοινότητα Ροδίτσας».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 5⁰ «Κατακύρωση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός δημοτικού αγροτεμαχίου στην Θέση «Βοϊδολίβαδο» στην Κοινότητα Ν. Κρικέλλου».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 6⁰ Αποδοχή χρηματοδότησης.
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 7⁰ Απαλλαγή Διαχειριστών Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ: ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 8⁰ «Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 51166 / 20-12-2022 (Α.Δ.Α. : Ψ5ΒΥΩΛΚ670) απόφασης Δημάρχου Λαμιέων, περί εντολής και πληρεξουσιότητας  σε δικηγόρο – καθορισμός αμοιβής».
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα 9⁰ «Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών έτους 2023»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 10⁰  «Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών έτους 2023»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 11⁰ «Ορισμός μελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων
Προμηθειών, έτους 2023»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 12⁰ « Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής του τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, έτους 2023.
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 13⁰ «Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023, κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 14⁰ Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού περί Κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια : « Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείου ».
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 15⁰ Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων » με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 190315
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 16⁰ Εξειδίκευση Πίστωσης για την Προμήθεια Επιτραπέζιων Ημερολογίων για
τις Ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λαμιέων .
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 17⁰ Προμήθεια Επιτραπέζιων Ημερολογίων για τις Ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαμιέων.
Εισηγητής Πρόεδρος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Φθιώτιδα: Διακοπές ρεύματος σε Καινούργιο, Άγιο Σεραφείμ, Σκάρφεια, Αγία Τριάδα

Ενημερωθείτε για τις νέες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στο Δήμο Καμένων Βούρλων Προγραμματισθείσες διακοπές ρεύματος θα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *