Πέμπτη , 23 Μαρτίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Λαμιέων: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 6 θέματα

Δείτε τα 6 θέματα της συνεδρίασης στις 14 Φεβρουαρίου 2023

Η πρόσκληση 6ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 77 Ν.4555/2018)

Σας προσκαλούμε στην 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου
(Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α΄112), τις αριθμ. 380/15-06-2022 (αρ.πρωτ.39456/22), 46731/13-7-2022 και 82/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/221/οικ.128/03-01-2023
(ΑΔΑ: ΨΜ1346ΜΤΛ6-0ΧΚ) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.01.2023 (ΦΕΚ-389/τ.Β΄/28.01.2023) Κ.Υ.Α. περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1⁰ Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της Εικαστικής Έκθεσης της Πηνελόπης Καστρίτση στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος».
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 2⁰ Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 3⁰ Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 41309 / 14- 10-2022 και 42777 / 25-10-2022 αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις του Ιωάννη Μπομπότα του Γεωργίου – παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 4⁰ Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ (3) Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ»
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα 5⁰ Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το ν.4830/2021).
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 6⁰ Αποδοχή επιχορήγησης για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022.
Εισηγητής Πρόεδρος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Τα δάση, τα δέντρα και οι χώροι πρασίνου διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση μιας υγιούς ζωής για όλους, όπως επιβεβαιώνει παγκόσμια έκθεση

Στην έκθεση του Προγράμματος Παγκόσμιας Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τα Δάση της Διεθνούς Ένωσης Οργανισμών Έρευνας …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *