Τετάρτη , 1 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Λοκρών: 13 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών στις 27/1/2021

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών που θα διεξαχθεί την 27η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:30 μ.μ. ) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 6-19/2020.

                  (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο : Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) Δήμου Λοκρών για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων του Λιμεναρχείου Στυλίδας.

                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Ορισμός εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) Δήμου Λοκρών για τη συγκρότηση Επιτροπής έκδοσης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητων ή μη) του Λιμεναρχείου Στυλίδας & του Λιμεναρχείου Χαλκίδας.

                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής για την εκποίηση ή καταστροφή άχρηστου υλικού και κινητού εξοπλισμού και Αξιολόγησης Καταλληλότητας η μη Οχημάτων και Μηχανημάτων  του Δήμου Λοκρών.

                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο : Αμοιβή δικηγόρου για δικαστική αντιμετώπιση Νομικών ζητημάτων (Αρθ.281 του Ν.3463/06).

                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο : Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Λοκρών.

                   (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Κος Παναγιώτης Καπουκίνης)

 Θέμα 7ο : Μείωση μισθώματος Σχολικών Κυλικείων (Απόφαση 1/3/2021 Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

                  (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κα Μαρία Τζνακάκη)

 Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.                   

               (Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 9ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού  Δ΄ τρίμηνου 2020             

               (Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 10ο : Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των τακτικών (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Λοκρών) .                   

              (Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 11ο : Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση Μικρή Σουβάλα , Κοινότητας Αρκίτσας.                    

              (Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 12ο : Εκκίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Λοκρών.                   

              (Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 13ο : Έγκριση μελετών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020» στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019».

             (Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαούχας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Rapid tests για κορονοϊό στη Στυλίδα, 3/2

Ενημερωθείτε για τους νέους ελέγχους για κορονοϊό στη Στυλίδα. Δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *