Κυριακή , 27 Νοεμβρίου 2022
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Μακρακώμης: Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 8/6/2021

Με γρήγορες διαδικασίες, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021.

Συζητήθηκαν και τα 25 θέματα της τακτικής συνεδρίασης με τις αποφάσεις να  λαμβάνονται πολύ γρήγορα, μπορεί να έχουμε και σχετικό ρεκόρ Γκίνες ( 25 θέματα σε περίπου 21 λεπτά)!

Σας παρουσιάζουμε τα θέματα συζήτησης καθώς και στην συνέχεια το βίντεο με την συνεδρίαση:

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021. Αρβανίτη Βασιλική

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ. Αρβανίτη Βασιλική

3. ΕΓΚΡΙΣΗ Τ ΩΝ ΑΡΙΘ. 71542/475/26-5-2021 & 71567/481/26-05- 2021 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Αρβανίτη Βασιλική

4. ΚΑΤ ΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 182,85 € ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. Αρβανίτη Βασιλική

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”. Αρβανίτη Βασιλική

6. ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Αρβανίτη Βασιλική

7. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”. Αρβανίτη Βασιλική

8. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ.
Αρβανίτη Βασιλική

9. ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Αρβανίτη Βασιλική

10. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.  Αρβανίτη Βασιλική

11. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & Δ.Κ. ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ”. Αρβανίτη Βασιλική

12. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”. Αρβανίτη Βασιλική

13. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”. Αρβανίτη Βασιλική

14. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.
Αρβανίτη  Βασιλική

15. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΑΡΧΑΝΙΟΡΕΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΚΡΗΣ – ΑΡΧΑΝΙΟΥ”.
Αρβανίτη Βασιλική

16. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
Τ.Κ. ΠΙΤΣΙΟΥ “.  Αρβανίτη Βασιλική

17. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙΟΥ”. Αρβανίτη Βασιλική

18. ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥβΕΡΓΟΥ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ
Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ”.
Αρβανίτη Βασιλική

19. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙЇΑ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)”. Αρβανίτη Βασιλική

20. ΕΓΚΡΙΣΗ 20ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Αρβανίτη Βασιλική

21. ΕΓΚΡΙΣΗ 21ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Αρβανίτη Βασιλική

22. ΕΓΚΡΙΣΗ 22 ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Αρβανίτη Βασιλική

23. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)”.
Αρβανίτη Βασιλική

24. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
Αρβανίτη Βασιλική

25. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ “.
Αρβανίτη Βασιλική

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο. Ε.

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Γιόρτασε τον προστάτη του, Άγιο Στυλιανό, το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας

Με επίκεντρο το Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, το οποίο σφύζει από ζωή, και το Παρεκκλήσιο …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *