Κυριακή , 4 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Στυλίδας: Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Η απόφαση της Δημάρχου κας Βιργινίας Στεργίου για τον ορισμό των Αντιδημάρχων.

Η Δήμαρχος Στυλίδας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ι. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Στυλίδας, με αντιμισθία και θητεία από 04/11/2021 μέχρι 30/11/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους.

Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο FACEBOOK

1. Τον κ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι θεμάτων:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
και των υπαγομένων σε αυτό Γραφείων.
Β. Τη χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
Γ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Πολεοδομίας, με
αντικείμενο τον έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των
αυθαίρετων κατασκευών και ετοιμόρροπων κτισμάτων.
Δ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Λαϊκών Αγορών.
Ε. Αδειοδοτήσεις και ρύθμιση Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Παράλληλα μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου κατά
τόπον της Δ.Ε. Στυλίδας την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων,
Ενέργειας και Συγκοινωνιών με αντικείμενο:
 Τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υποδομών του Δήμου.
 Την αποκατάσταση φθορών – βλαβών που έχουν υποστεί οι
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Δήμο.
 Τον προγραμματισμό αντιμετώπισης τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών σε
ηλεκτρομηχανολογικό υλικό.
 Την τήρηση αρχείου επισκευών και συντήρησης που έχουν γίνει.
 Την τήρηση αρχείου έργων που έχουν γίνει.
 Τη μέριμνα για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων.
 Τη μέριμνα για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες
επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.
 Την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε φθορές που προκύπτουν
αιφνιδίως και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και αφορούν στην οριζόντιακάθετη σήμανση, καθώς και σε στοιχεία οριοθέτησης πεζοδρομίων
(κιγκλιδώματα-κολωνάκια).
 Τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, τον καθορισμό χώρων
στάθμευσης αυτοκινήτων, τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών
λεωφορείων, πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της
κυκλοφορίας και, γενικότερα, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της οδικής
κυκλοφορίας, όπως και την υλοποίηση των σχετικών κανονιστικών
αποφάσεων.
Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης με αντικείμενο:
 Τη μέριμνα για κάθε πράξη που έχει σχέση με την συντήρηση, επέκταση,
επισκευή και ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης.
 Τη μέριμνα για κάθε πράξη που έχει σχέση με την συντήρηση, επέκταση,
επισκευή και ανακατασκευή του δικτύου άρδευσης.
 Την εποπτεία της καταγραφής των καταναλώσεων νερού.
 Τη συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων κατά τακτά χρονικά
διαστήματα, την αποκατάσταση των μικρών βλαβών και την ενημέρωση των
αρμόδιων οργάνων για μεγαλύτερες βλάβες.
 Την παρακολούθηση του αρχείου των ωρών άρδευσης.
 Την τήρηση κατάστασης, στην οποία θα καταγράφονται τα ονόματα των
παραγωγών σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης.
 Τη σύνταξη αναλυτικών καταστάσεων, όπου θα εμφανίζονται τα στοιχεία των
παραγωγών που κάνουν χρήση του δημοτικού αρδευτικού δικτύου, τις
εκτάσεις των αγροτεμαχίων που αρδεύουν, τις ώρες που αναλογούν στον κάθε
παραγωγό και γενικώς οτιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο
προκειμένου να συνταχθεί ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης από την
αρμόδια υπηρεσία.
 Τη μέριμνα για την καταβολή των τελών άρδευσης.
Γ. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων με αντικείμενο:
 Τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άμεσης επέμβασης σε
περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος.
 Την επίβλεψη από διοικητικής και τεχνικής άποψης των έργων που εκτελούν
τα Συνεργεία με αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων εργασιών
συντηρήσεων.
 Την τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης
απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και
ανάλωσης υλικών και με στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του
προγράμματος δράσης των Συνεργείων.
Δ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Διαχείρισης & Συντήρησης
Οχημάτων με αντικείμενο:
 Τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και μηχανημάτων
έργων.
 Το ωράριο κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
 Την κατάσταση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, μεριμνά για τη
άρση κυκλοφορίας τους και εισηγείται την αγορά νέων.
 Τον προγραμματισμό και έλεγχο του έργου του προσωπικού.
 Τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Γραφείου.
 Την κυκλοφορία των οχημάτων και μηχανημάτων έργων ανάλογα με τις
καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών και τη κατάσταση τους και μεριμνά για
τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 Τον εφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων έργων με καύσιμη ύλη και
εποπτεύει την κατανάλωση καυσίμων.
 Την περιοδική και έκτακτη επισκευή και συντήρηση τους, για την προμήθεια
αναγκαίων ανταλλακτικών και τηρεί αρχείο με σχετικά βιβλία και δελτία.
 Το τακτικό πλύσιμο των οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
 Την αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για την
συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των οχημάτων και
μηχανημάτων έργων.
 Τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ της κάρτας καυσαερίων και τον εφοδιασμό των
οχημάτων και μηχανημάτων έργων με τα αναγκαία σήματα τελών
κυκλοφορίας, πιστοποιητικών ταχογράφων, πυροσβεστήρων, φαρμακείων
κ.λ.π.
 Ελέγχει το ωράριο κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
Ε. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ.Ε
Στυλίδας.

2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χαράλαμπο Καναπίτσα και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι θεμάτων:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αντικείμενο:
 Την περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών και μη
αστικών απορριμμάτων.
 Την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, αστικών και αγροτικών δρόμων,
πεζοδρομίων, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών κλπ.
 Τη λήψη εκτάκτων μέτρων για τη καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό
απαιτείται λόγω των καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων
γεγονότων.
 Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας περισυλλογής,
αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Διαχείρισης & Συντήρησης
Οχημάτων με αντικείμενο:
 Το ωράριο κίνησης των οχημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου.
 Την κατάσταση των οχημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης, μεριμνά
για τη άρση κυκλοφορίας τους και εισηγείται την αγορά νέων.
 Τον προγραμματισμό και έλεγχο του έργου του προσωπικού.
 Τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Γραφείου.
 Την κυκλοφορία των οχημάτων Δήμου (απορριμματοφόρα, επιβατικά,
δίκυκλα κλπ.) ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών και τη
κατάσταση τους και μεριμνά για τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την
κίνηση έγγραφα.
 Τον εφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμη ύλη και εποπτεύει την κατανάλωση
καυσίμων.
 Την περιοδική και έκτακτη επισκευή και συντήρηση τους, για την προμήθεια
αναγκαίων ανταλλακτικών και τηρεί αρχείο με σχετικά βιβλία και δελτία.
 Το τακτικό πλύσιμο των οχημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης του
Δήμου.
 Την αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για την
συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των οχημάτων καθαριότητας και
ανακύκλωσης του Δήμου, καθώς και των λοιπών οχημάτων.
 Τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ της κάρτας καυσαερίων και τον εφοδιασμό των
οχημάτων με τα αναγκαία σήματα τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικών
ταχογράφων, πυροσβεστήρων, φαρμακείων κ.λ.π.
 Ελέγχει το ωράριο κίνησης των οχημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης
του Δήμου.
Παράλληλα του μεταβιβάζει κατά τόπον της Δ.Ε Εχιναίων τις αρμοδιότητες με
αντικείμενο:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Διαχείρισης & Συντήρησης
Οχημάτων
 Το ωράριο κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
 Την κατάσταση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, μεριμνά για τη
άρση κυκλοφορίας τους και εισηγείται την αγορά νέων.
 Τον προγραμματισμό και έλεγχο του έργου του προσωπικού.
 Τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Γραφείου.
 Την κυκλοφορία των οχημάτων και μηχανημάτων έργων ανάλογα με τις
καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών και τη κατάσταση τους και μεριμνά για
τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 Τον εφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων έργων με καύσιμη ύλη και
εποπτεύει την κατανάλωση καυσίμων.
 Την περιοδική και έκτακτη επισκευή και συντήρηση τους, για την προμήθεια
αναγκαίων ανταλλακτικών και τηρεί αρχείο με σχετικά βιβλία και δελτία.
 Το τακτικό πλύσιμο των οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
 Την αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για την
συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των οχημάτων και μηχανημάτων
έργων.
 Τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ της κάρτας καυσαερίων και τον εφοδιασμό των
οχημάτων και μηχανημάτων έργων με τα αναγκαία σήματα τελών
κυκλοφορίας, πιστοποιητικών ταχογράφων, πυροσβεστήρων, φαρμακείων
κ.λ.π.
 Ελέγχει το ωράριο κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων, Ενέργειας και Συγκοινωνιών
 Τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υποδομών .
 Την αποκατάσταση φθορών – βλαβών που έχουν υποστεί οι
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις .
 Τον προγραμματισμό αντιμετώπισης τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών σε
ηλεκτρομηχανολογικό υλικό.
 Τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.
 Την τήρηση αρχείου επισκευών και συντήρησης που έχουν γίνει.
 Την τήρηση αρχείου έργων που έχουν γίνει.
 Την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.
 Τη μέριμνα για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων.
 Τη μέριμνα για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες
επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.
 Την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε φθορές που προκύπτουν
αιφνιδίως και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και αφορούν στην οριζόντιακάθετη σήμανση, καθώς και σε στοιχεία οριοθέτησης πεζοδρομίων
(κιγκλιδώματα-κολωνάκια).
 Τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, τον καθορισμό χώρων
στάθμευσης αυτοκινήτων, τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών
λεωφορείων, πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της
κυκλοφορίας και, γενικότερα, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της οδικής
κυκλοφορίας, όπως και την υλοποίηση των σχετικών κανονιστικών
αποφάσεων.
Γ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ.Ε
Εχιναίων.

3. Τον κ. Χρήστο Αλεξίου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι θεμάτων:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα Αθλητισμού με αντικείμενο:
 Το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για
την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων
άθλησης στους κατοίκους του Δήμου. Στις αρμοδιότητές του εμπίπτουν:
 Οι εισηγήσεις για την κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
 Η διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 Η μέριμνα για τον οικονομικό έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 Η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των χώρων άθλησης και σε θέματα
συντήρησης – καθαριότητας.
 Η συνεννόηση με τα σωματεία και τις υπηρεσίες για την έκδοση προγραμμάτων προπονήσεων των αθλητικών συλλόγων και των σωματείων.
 Ο καθορισμός των προπονήσεων στα γήπεδα με χλοοτάπητα σε συνεννόηση με το εκάστοτε συντηρητή και τα σωματεία.
 Οι εισηγήσεις για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων.
 Η ευθύνη για τη φύλαξη, συντήρηση και μέσων εξοπλισμού των χώρων άθλησης.
 Η τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων/ηλεκτρονικών αρχείων για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή τους.
 Η τήρηση του Μητρώου νέων και η ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
 Η μέριμνα για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και στα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
 Η παρακολούθηση της λειτουργίας και της δράσης των δημοτικών δομών και των νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.
 Η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.
 Η παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών
προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του
αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.
 Η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς της Νέας Γενιάς,
συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από
τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
 Η τήρηση του μητρώου νέων και η ευθύνη για την ανάληψη πρωτοβουλιών
και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας των νέων.
 Η μέριμνα για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται
στους νέους και η συμμετοχή στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Β. Επιπλέον, έχει την εποπτεία και ευθύνη της πρόληψης της παραβατικότητας με
αντικείμενο:
 Τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και άλλους συναρμόδιους φορείς,
για τον σχεδιασμό και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, διοικητικών και
επιχειρησιακών μέτρων, προς αντιμετώπιση των προβλημάτων
παραβατικότητας που σχετίζονται με την ασφάλεια στο Δήμο Στυλίδας.
 Τη διοργάνωση και το συντονισμό εκδηλώσεων σχετικών με την ασφάλεια
των πολιτών, τη διοργάνωση συνεδριών και ημερίδων για θέματα
αρμοδιοτήτων και ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών.
 Τη συνεργασία με Δημοτικές Αστυνομίες πόλεων του εσωτερικού.
 Την ενημέρωση του κοινού για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.
Γ. Παράλληλα του μεταβιβάζει την εποπτεία και ευθύνη του τομέα Πολιτισμού με
αντικείμενο:
 Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του
Δήμου για την ανάπτυξη του πολιτισμού στην περιοχή σε συνεργασία με τους
τουριστικούς, επαγγελματικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής.
 Το σχεδιασμό για την πραγματοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικής και
πολιτισμικής προβολής του Δήμου.
 Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τοµέα του
πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των
πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό
επίπεδο.
 Τη συνεργασία με το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης με σκοπό την
πολιτιστική – τουριστική ανάδειξη της περιοχής.
 Την παραχώρηση-διάθεση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, αιθουσών του
Δήμου κλπ. για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Κορμάζο και του
μεταβιβάζει καθ’ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι θεμάτων:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη της φροντίδας των Αδέσποτων Ζώων.
Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής και
Κτηνοτροφικής Παραγωγής με αντικείμενο:
 Την ανάπτυξη της Γεωργίας.
 Τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.
 Τη συνεργασία με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για
την διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 Την παροχή τεχνικής βοήθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των
παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.
 Την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
 Τη διενέργεια ελέγχων µε σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων
(οικονομικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή).
 Την ενημέρωση του αγροτικού κόσµου για ασθένειες που είναι επιβλαβείς για
τη φυτική ή τη ζωική παραγωγή και παρέχει κατευθύνσεις για την
αντιμετώπιση τους.
 Τη μέριμνα για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της
φυτικής παραγωγής.
 Τη συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων
τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και την
κτηνοτροφία, όπως έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και εγγειοβελτιωτικά έργα.
 Την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού
πληθυσμού στις εστίες του.
 Την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της ζωικής
παραγωγής.
 Τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
 Την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής
του ζωικού κεφαλαίου του ∆ήµου (ενώτια για την ατοµική αναγνώριση των
ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών
μητρώων).
Β. Παράλληλα του μεταβιβάζει κατά τόπον των Δ.Ε. Στυλίδας και Εχιναίων την
εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου με
αντικείμενο:
 Τη μελέτη και κατασκευή έργων μικρής κλίμακας με αυτεπιστασία σε
συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
 Τη συντήρηση και εκτέλεση έργων και εργασιών πρασίνου σε άλση και πάρκα
και παιδικές χαρές και σχολικά συγκροτήματα.
 Τις εργασίες παρεμβάσεων – αναπλάσεων στους χώρους πρασίνου της
αρμοδιότητάς του.
 Την εκπόνηση προγράμματος ποτίσματος των δένδρων (ιδιαίτερα στις νέες
φυτεύσεις) σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου σε
συνεργασία με το Γραφείο Κίνησης.
 Την κοπή δέντρων που θεωρούνται επικίνδυνα για την δημόσια ασφάλεια ενώ
για τα υπόλοιπα ακολουθείται το τακτικό και έκτακτο πρόγραμμα
κλαδεύσεων.
 Τη διακίνηση των μηχανημάτων, της μεταφοράς υλικών, φυτών, εργαλείων
κλπ. στους χώρους πρασίνου της πόλης καθώς και της αποκομιδής των
φυτικών υπολειμμάτων και λοιπών υλικών που προέρχονται από τις εργασίες
της υπηρεσίας.

ΙΙ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατεθείσες
αρμοδιότητες σε έκαστο Αντιδήμαρχο, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της
Δημάρχου.

ΙΙΙ. Η Διεύθυνση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των
Γραφείων :
α. Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου.
β. Προμήθειας και Αποθήκη.
γ. Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου, παραμένουν στην ευθύνη της
Δημάρχου Στυλίδας.

ΙV. Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατ’
ενάσκηση του Γραφείου Τεχνικών Έργων φέρει η Δήμαρχος Στυλίδας

V. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να
εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση
Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην
άσκηση των καθηκόντων του.
VI. Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου ορίζεται αναπληρωτής της
Δημάρχου.

VII. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι έχουν αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων,
εναλλακτικά με τη Δήμαρχο.

VIIΙ. Τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί η
Δήμαρχος.

Δείτε ΟΛΑ τα νέα του  FONOGRAFOS.NET στο GOOGLE NEWS

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Μπαράζ πληρωμών – Πότε πληρώνονται επιδόματα, Δώρο Χριστουγέννων, συντάξεις

Ξεκινούν από Δευτέρα 5/12/2022  η προπληρωμή για  επιδόματα, παροχές, συντάξεις και στο Δώρο Χριστουγέννων από …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *