Τετάρτη , 27 Σεπτεμβρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

Διπλή συνεδρίαση για το Δ.Σ. του Δήμου Μακρακώμης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μακρακώμης,  έχει διπλή συνεδρίαση καθώς ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός του 2021. Δείτε τα όλα τα θέματα

Δείτε τι δύο προκλήσεις:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

για μέσω τηλεδιάσκεψης ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05-12-2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 5350 )
” Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 ” K.Y.A. και την παρ. 7 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, σας προσκαλώ μέσω τηλεδιάσκεψης σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί την 14η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30΄
μ.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.

____________________________

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

για μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05-12-2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 5350 ) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00” K.Y.A., σας προσκαλώ μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί την 14η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30΄ μ.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα
κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (1/1/2019 –
31/12/2019). ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.  ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

7. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ 5.822,06 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2021. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

8. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.822,06 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2021. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021:
α. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ – ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και
β. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Η΄ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 282/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:«ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

12. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.  ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

14. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

15. ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΛΕΥΚΑ” ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

16. ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ” ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσελεπής Χρήστος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Κηφισιά – ΠΑΣ Λαμία για την 6η αγωνιστική της Super League

  Εκτός έδρας έχει αγώνα η Λαμία για την 6η αγωνιστική   Την Τετάρτη  27/9/2023 …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *