Πέμπτη , 18 Απριλίου 2024
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Έργα οδοποιίας στο Κυριακοχώρι Δήμου Μακρακώμης, με προϋπολογισμό 80.000€

Ο Δήμος Μακρακώμης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙΟΥ”, με προϋπολογισμό 80.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μακρακώμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmakrakomis.gov.gr.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 17/03/2021, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ακολουθήστε μας  στο facebook

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.

Συστημικός Αριθμός: 149732

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Συνημμένα αρχεία:

Μελέτη
ΑΟΕ 51/2020
Πρoκήρυξη
Διακήρυξη
ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ.doc
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Οδηγίες σύνταξης και υποβολής προσφοράς ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου.
Οδηγίες υποβολής δήλωσης συμμετοχής σε εκπαίδευση, αιτήματος παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, ένστασης/προδικαστικής προσφυγής.
Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων οικονομικού φορέα.
Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

2η Εαρινή Χορωδιακή Συνάντηση Λαμίας

Μουσικό διήμερο στη Λαμία Το Σάββατο 20 Απριλίου ώρα 8 μ.μ. και την Κυριακή 21 …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *