Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Η ΓΣΕΕ για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

 

25η ΝΟΕΜΒΡΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  –  ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ    

Ο έμπρακτος σεβασμός της αξιοπρέπειας του ανθρώπου οφείλει να είναι αυστηρός και απαρέγκλιτος απέναντι στο Κράτος και στην εργοδοσία, καθώς και σε οποιονδήποτε προβαίνει σε πράξεις παρενόχλησης και βίας.

Τα συνδικάτα θέλουμε, πρέπει και μπορούμε να είμαστε σε επαγρύπνηση και να παλέψουμε για την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης στην εργασία, με όποιον τρόπο και εάν αυτή παρέχεται, συμπεριλαμβανομένης της βίας και της παρενόχλησης λόγω φύλου και των υπόλοιπων λόγων παράνομων διακρίσεων, της σεξουαλικής και της ηθικής παρενόχλησης, όπως και της ρατσιστικής βίας.

Ο δρόμος προς το σπάσιμο της σιωπής και την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των θυμάτων της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία είναι δύσκολος. Η ορατότητα των θυμάτων και των εμποδίων που αυτά αντιμετωπίζουν παραμένει χαμηλή, μη δικαιολογώντας την νέα υποβάθμιση της αρμοδιότητας για την ισότητα φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον αντίκτυπο στην προτεραιότητα των σχετικών πολιτικών και το συντονισμό τους.

Ζητούμε από τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, στην περίπτωση που υποστούν παράνομες διακρίσεις, βία και παρενόχληση στην εργασία, ρατσιστική απειλή ή βία, ή είναι θύματα εμπορίας και αναγκαστικής εργασίας να ενημερωθούν από τον ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ και να ζητούν έγκαιρα την υποστήριξή τους από τα συνδικάτα για:

à την υποβολή από τα ίδια τα συνδικάτα στο όνομα του θύματος παράνομων διακρίσεων, βίας, παρενόχλησης, εφόσον συναινεί, προσφυγές στις αρμόδιες Αρχές, δηλαδή στην Επιθεώρηση Εργασία και στο Συνήγορο του Πολίτη, όπως την άσκηση παρεμβάσεων υπέρ του θύματος ενώπιον των Αρχών ή/ και των Δικαστηρίων για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του,

à την παρακολούθηση της αυστηρής τήρησης της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία διαδικασίας ελέγχου, όπως την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εξέτασης της υπόθεσης, (συζήτηση το αργότερο σε 10 ημέρες από την υποβολή + λήψη ενδιάμεσων μέτρων εφόσον απαιτείται + ολοκλήρωση εξέτασης το αργότερο σε 2 μήνες), την αντιστροφή του βάρους απόδειξης, την προστασία από αντίποινα, την τήρηση διαδικασίας αυστηρού ελέγχου (και όχι «συμφιλίωσης») των εργοδοτών και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων – επανερχόμαστε στο αίτημα άμεσης απόσυρσης από την ιστοσελίδα της Επιθεώρησης Εργασίας του κειμένου με τίτλο «Οδηγός επίλυσης εργατικών διαφορών από την Επιθεώρηση Εργασίας», λόγω σοβαρών προβλημάτων στο περιεχόμενό του και στις «οδηγίες» εξέτασης των καταγγελιών για παράνομες διακρίσεις, βία και παρενόχληση στην εργασία

à την υποστήριξη των αλλοδαπών εργαζομένων, στις οποίες/στους οποίους με απόφαση Υπουργού Εργασίας επιβλήθηκε να κάνουν την καταγγελία για τη βία και την παρενόχληση υποχρεωτικά στα ελληνικά, με συνέπεια να καταγγέλλεται ότι δεν παραλαμβάνονται οι καταγγελίες τους, κάτι που δεν ισχύει στις λοιπές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών στην Επιθεώρηση Εργασίας,

à την παρακολούθηση α) της υποχρέωσης διαβίβασης της καταγγελίας στο Συνήγορο του Πολίτη, β) του χρονικού/διαδικαστικού συντονισμού εξέτασης της υπόθεσης με την Επιθεώρηση Εργασίας στις περιπτώσεις που το περιστατικό βίας και παρενόχλησης, ενέχει διάκριση ή εντολή για διάκριση λόγω φύλου ή παράνομων διακρίσεων για χαρακτηριστικά, πραγματικά ή νομιζόμενα (οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, εγκυμοσύνη, φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, γενεαλογικές καταβολές, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου, διάκριση λόγω σχέσης με πρόσωπο που έχει τα χαρακτηριστικά αυτά, πολλαπλή διάκριση για περισσότερους από τους λόγους αυτούς), γ) της χρήσης από την Επιθεώρηση Εργασίας της δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμετοχής του εκπροσώπου του Συνηγόρου του Πολίτη για τις καταγγελίες εργαζομένων στην περιφέρεια (ηπειρωτική και νησιωτική) και δ) της μη δυνατότητας απόκλισης από το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, παρά μόνο με παράθεση πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας

à την αποτροπή της πρακτικής που ζητείται παράνομα να χωρίζεται η εξέταση της καταγγελίας για τις παράνομες διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση από την εξέταση των υπολοίπων εργασιακών καταγγελιών του θύματος, που περιέχονται στην ίδια καταγγελία και με τις οποίες είναι δεδομένο ότι συνδέεται: συγχαίρουμε τις Επιθεωρήσεις Εργασίας που συνεξετάζουν τις καταγγελίες διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης με το σύνολο των καταγγελλομένων για την εργασιακή κατάσταση του/της εργαζόμενου/ης,

à την αποτροπή της πρακτικής που ζητείται παράνομα να μην ενημερώνεται ώστε να συμμετέχει στη διαδικασία εξέτασης και η Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, παραγνωρίζοντας τη διάσταση αυτή στην καταγγελία και τις επιπτώσεις των παράνομων αυτών πρακτικών στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων: συγχαίρουμε τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (Εργασιακών Σχέσεων) που ενημερώνουν την Επιθεώρηση Εργασίας Υγείας και Ασφάλειας, προκειμένου να συνεκτιμηθεί και συνεξετασθεί η κρίσιμη αυτή διάσταση στις καταγγελίες των εργαζομένων,

à τη θέση σε ισχύ μονομερώς από την εργοδοσία, παρά την ύπαρξη συλλογικής εργατικής εκπροσώπησης, των πολιτικών ή των τροποποιήσεων των εσωτερικών Κανονισμών Εργασίας με υποχρεωτικές ρυθμίσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης εντός των επιχειρήσεων και τη διαχείριση των σχετικών εσωτερικών καταγγελιών, με ιδιαίτερη προσοχή για τις απόπειρες αντεργατικών τροποποιήσεων και άλλων διατάξεων των Κανονισμών μη σχετικών με τα πεδία αυτά

! Για τη συμβολή στην καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων παράνομων διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης, τα Εργατικά Κέντρα, οι Ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία μπορούν να ενημερώνουν τη ΓΣΕΕ στο isotita@gsee.gr τόσο για την πορεία εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, όσο και για την υποβολή σχετικών καταγγελιών στην Επιθεώρηση Εργασίας και τον Συνήγορο του Πολίτη.

! Η ΓΣΕΕ έχει στη διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέματα παράνομων διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στην εργασία:

  • το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ – ΚΕΠΕΑ/ ΓΣΕΕ www.kepea.gr
  • το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/
  • επίσης σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση των συνδικαλιστικών οργανώσεων περιστατικά ρατσιστικής βίας σε βάρος εργαζομένων (με το εύρος της έννοιας που ορίζεται από το νόμο) μπορούν, παράλληλα με τις λοιπές μας ενέργειες, να επικοινωνήσουν για την καταγραφή τους με το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας https://www.nchr.gr/diktyo-katagrafis-peristatikon-ratsistikis-vias.html και racistviolence@nchr.gr

 

Ο Οδηγός της ΓΣΕΕ είναι διαθέσιμος εδώ

file:///C:/Users/PRESS%20OFFICE%20GSEE/Downloads/ENTYPO-ISOTHTAS_1.pdf

 

                                                                      

                                                                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Κυριάκος Μητσοτάκης: “Η Ευρώπη έχει ανταποκριθεί στο καθήκον της και έχει αποδειχθεί αποτελεσματική”

Συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Nadia Schadlow, μέλος του Hudson Institute και πρώην Αναπληρώτρια …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *