Σάββατο , 3 Δεκεμβρίου 2022
Ακολουθήστε μας στο facebook

“Μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας. Ένα μεγάλο στοίχημα που δεν πρέπει να χαθεί άδοξα”

Μία ακόμη παρέμβαση από τον Ιατρικό Σύλλογο Φθιώτιδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ .

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΑΔΟΞΑ .

Στις 13/5/2022 ψηφίστηκε ο νόμος 4931/ 2022 για την υγεία . Ένα πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο που φιλοδοξούσε να αλλάξει τον υγειονομικό χάρτη στη χώρα μας . Πριν λίγες ημέρες είδαμε και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν τις ετήσιες αμοιβές των ιατρών που θα ενταχθούν στο σύστημα ως προσωπικοί ιατροί , καθώς και μία σειρά κινήτρων και αντικινήτρων για την εγγραφή ή μη των πολιτών σε αυτό . Δεν πρόκειται προφανώς για έναν νόμο που περιέχει ρηξικέλευθες προτάσεις για την ΠΦΥ . Η ιδέα του προσωπικού ή οικογενειακού ιατρού και ο ρόλος που αυτός θα παίζει στην πρωτοβάθμια υγεία δεν μας είναι άγνωστα πράγματα . Πολλοί χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο ως μία βελτιωμένη έκδοση του αντίστοιχου νομοσχεδίου Ξανθού . Ωστόσο υπάρχουν θετικά στοιχεία στον 4931/2022 . Ενδεικτικά αναφέρουμε :
• Η δυνατότητα και η πρόβλεψη σύναψης όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού συμβάσεων από τον ΕΟΠΥΥ με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων είναι σίγουρα ένα θετικό βήμα , μιας και δίνει θεωρητικά την ευκαιρία αξιοποίησης ενός μεγάλου αριθμού από το ιατρικό δυναμικό της χώρας προς όφελος του πολίτη.
• Ομοίως προς τη σωστή κατεύθυνση είναι και η πρόθεση της πολιτείας για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων ανάμεσα στον ΕΟΠΥΥ και στον ΠΙΣ, τόσο για τους ιατρούς ειδικοτήτων όσο και για τους προσωπικούς ιατρούς .
• Επίσης οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ένα πιο ευέλικτο σύστημα παραπομπών από τον προσωπικό ιατρό σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
• Επιπλέον η λογική της σύνδεσης της αμοιβής με την παραγωγικότητα ακόμη και για τους ιατρούς του ΕΣΥ θα βοηθήσει στο να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό κλίμα συμμετοχής στο θεσμό του προσωπικού ιατρού .
• Ως θετικό στοιχείο του νόμου ακόμη θα αναγνωρίζαμε την ευχέρεια που δίνεται στις δημόσιες δομές Π.Φ.Υ., να συνεργάζονται με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιώτες παρόχους Π.Φ.Υ., Πολυιατρεία και ιδιώτες ιατρούς για τη διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
Όμως υπάρχουν δυστυχώς και αρκετά σημεία στον 4931/2022 επί των οποίων είχαμε εκφράσει πολύ νωρίς την ανησυχία και τις αντιρρήσεις μας ως ιατρική κοινότητα , ζητώντας από το υπουργείο να τα επανεξετάσει χωρίς όμως να εισακουστούμε . Ελπίζουμε να μην αποτελέσουν τα σημεία αυτά ικανά αίτια αποτυχίας της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της πολιτείας .
Επιθυμώντας πραγματικά να πετύχει η μεταρρύθμιση στην υγεία ώστε να έχουμε ένα αξιόπιστο και ποιοτικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας στον πολίτη αναφερόμαστε εκ νέου στα σημεία εκείνα που κατά την εκτίμησή μας χρήζουν άμεσα ρύθμισης από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου .
Τα ποιοτικά κριτήρια που προβλέπονται για τη διαμόρφωση αποζημιώσεων και υποχρεωτικών εκπτώσεων ( ποιοτικό rebate ), καθώς και τη σύναψη συμβάσεων στους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων , αποτελούν μάλλον μία αυθαίρετη προσέγγιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ένα εργαστήριο , υιοθετώντας τη λογική πως το νυστέρι κάνει το χειρουργό και όχι ο χειρουργός το νυστέρι. Φοβόμαστε πως τα κριτήρια αυτά θα οδηγήσουν σε λουκέτο πολλά μικρά αλλά αξιόπιστα και έντιμα εργαστήρια προς όφελος μεγάλων ομίλων διαγνωστικών εργαστηρίων .
Η διατήρηση του άδικου μέτρου του clawbackεπίσης επιβάλει την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς πολιτείας για την κατάργησή του .Αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν θα γίνουν έργα οι δεσμεύσεις του υπουργού για αύξηση της χρηματοδότησης στις διαγνωστικές εξετάσεις το 2022, όπως και τα υπόλοιπα διαρθρωτικά μέτρα ( ρήτρα συνυπευθυνότητας του κράτους και ανώτατο όριο clawback το 2023 ) με ορίζοντα κατάργησης του μέτρου εντός τριετίας.
Η πρόβλεψη επίσης διανομής τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ στο προσωπικό του ΕΟΠΥΥ για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων σε παρόχους υπηρεσιών υγείας, αποτελεί πρόκληση ,ειδικά την εποχή του rebateκαι του clawback.

Η πρόσφατη ανακοίνωση των αντικινήτρων για όσους δεν θα έχουν εγγραφεί σε προσωπικό ιατρό , προβλέποντας ατομική επιβάρυνση από 1/1/2023 έως και 20% στην φαρμακευτική δαπάνη και στην συμμετοχή στις διαγνωστικές εξετάσεις δημιουργεί ένα αίσθημα άγχους στους ασφαλισμένους και εύκολα μπορεί να εκληφθεί ως μια προσπάθεια τιμωρίας τους , θυμίζοντας παλαιότερες προσπάθειες που απέτυχαν παταγωδώς . Ο προσωπικός ιατρός το έχουμε και στο παρελθόν τονίσει, είναι δικαίωμα του ασφαλισμένου και όχι υποχρέωση . Το κράτος οφείλει να βοηθήσει τον πολίτη να πιστέψει στον θεσμό του προσωπικού ιατρού και όχι να τον εξαναγκάσει να εγγραφεί μέσω οικονομικών και άλλων κυρώσεων .

Εκείνο όμως το οποίο μας προκαλεί απορία αλλά και έντονη ανησυχία είναι το γεγονός ότι το υπουργείο υγείας καλεί τους πολίτες από 01-07-22 να εγγραφούν σε προσωπικούς ιατρούς ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί και παραμένει ασαφές το πλαίσιο συνεργασίας-λειτουργίας καθώς και οι όροι της σύμβασης (ωράριο, αριθμός επισκέψεων, δεσμεύσεις, επισκέψεις κατ΄οίκον) την οποία οι προσωπικοί γιατροί καλούνται να υπογράψουν με τον ΕΟΠΥΥ. Τούτο δημιουργεί έντονο εκνευρισμό και κλίμα δυσπιστίας στη ιατρική κοινότητα η οποία μπορεί και μόνο να στηρίξει τον νέο θεσμό εξασφαλίζοντας την επιτυχία στη μεταρρύθμιση που επιχειρείται από το υπουργείο.

Επιπροσθέτως , στο άρθρο 56 του νόμου προβλέπεται ένα είδος άτυπης πολιτικής επιστράτευσης των ιατρών που θα είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ αλλά και όσων απλά είναι πιστοποιημένοι να συνταγογραφούν , αφού μέσω της σύμβασής τους αναλαμβάνουν και την υποχρέωση της κάλυψης αναγκών και ελλείψεων του ΕΣΥ όταν αυτό κριθεί αναγκαίο , ενώ σε αντίθετη περίπτωση η σύμβασή τους αυτομάτως καταγγέλλεται. Πιστεύουμε πως οι ανάγκες του ΕΣΥ καλύπτονται μόνο με προκηρύξεις μόνιμων θέσεων ιατρών οι οποίες θα συνοδεύονται και με αντίστοιχα μισθολογικά και βαθμολογικά κίνητρα ,όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης . Η πρόβλεψη αυτή του ν.4931 /2022 θα αποτελέσει αντικίνητρο για σύναψη συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ από την πλευρά των ιατρών.
Θέματα επίσης που αφορούν τις διαδικασίες συνεργασίας των ιδιωτών προσωπικών ιατρών με δημόσιες δομές ΠΦΥ , τη συμμετοχή τους σε εφημερίες , τις αμοιβές τους , τη νομική τους κάλυψη αλλά το φορολογικό καθεστώς στις ανωτέρω αμοιβές , αναμένουμε να ρυθμιστούν με σχετικές υπουργικές αποφάσεις ,οι οποίες θα είναι καθοριστικής σημασίας για το αν η ιατρική κοινότητα θα στηρίξει ή θα γυρίσει την πλάτη στον θεσμό του προσωπικού ιατρού .

Αναφορικά με την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων και τα απογευματινά χειρουργεία , χωρίς τίποτα ακόμη να έχει ξεκαθαρίσει ως προς τις διαδικασίες , τις αμοιβές του προσωπικού , τη συμμετοχή του ασφαλισμένου , την κάλυψη του κόστους από τον ΕΟΠΥΥ ή από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες , θεωρούμε όλα τα ανωτέρω μάλλον ουτοπικά επί του παρόντος ,τη στιγμή που τα περισσότερα νοσοκομεία αδυνατούν να καλύψουν την πρωινές τους εργασίες και τα πρωινά χειρουργεία με το υπάρχον ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Τέλος οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στις πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις δεν γίνεται καμία αναφορά για συμμετοχή ιδιωτών ιατρών στο ρόλο του προσωπικού ιατρού, ενώ ταυτόχρονα οι αμοιβές των ειδικών ιατρών της Π.Φ.Υ (πλην των προσωπικών ιατρών) παραμένουν απαράδεκτα καθηλωμένες στα 10 ευρώ ανά επίσκεψη, ποσό που συνεχίζει να προσβάλλει την αξιοπρέπεια του Έλληνα ιατρού.

Κλείνοντας , θα πρέπει να κάνουμε μία αναφορά στην νομοθετική διάταξη που προωθείται από το υπουργείο δικαιοσύνης ,σύμφωνα με την οποία σοβαρός λόγος υγείας για αναβολή σε ποινική δίκη θα πρέπει να αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό δημόσιου φορέα- λειτουργού.

Η διάταξη είναι άκρως προσβλητική και απαράδεκτη για τον ιατρικό κόσμο.
Καταστρατηγεί τον ν. 3418/2005 ( κώδικας ιατρικής δεοντολογίας) περί ισοτιμίας της ιατρικής υπογραφής , αμφισβητώντας την εντιμότητα και το ακέραιο των ιδιωτών συναδέλφων .
Ζητούμε την άμεση απόσυρσή της από τον υπουργό !

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΖΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Δείτε εδώ ΟΛΑ τα νέα του  FONOGRAFOS.NET στο GOOGLE NEWS

Ακολουθήστε μας στο FACEBOOK

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Γιάννης Συκιώτης για τους Αντιδημάρχους

Δήλωση του Δημάρχου Καμένων Βούρλων, Γιάννη Συκιώτη  για τους πρώην και νυν Αντιδημάρχους Μετά τον …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *