Κυριακή , 24 Σεπτεμβρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

LIVE – Συνεδριάζει το Δημοτικκό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων

 

Δείτε τα 32 θέματα που θα συζητηθούν

 

Παρακολουθήστε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων,  σήμερα  Tετάρτη 2/8/2023

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 2/8/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 32608 – 28/7/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Θέμα 1ο   2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης.
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2ο   Έγκριση της αριθμ. 21/2023 (ΑΔΑ : 928ΥΟΕΦΖ-Β7Ο) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικ. ΄Ετους 2023
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 3ο  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Λ. και της Δημ.  Κοινωφελούς Επιχ/σης Δ.Λ. για το έργο : «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λαμιέων – Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή  Επιτροπή Παρακολούθησης
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 4ο  Τροποποίηση της με αριθμ. 360/2022 ΑΟΕ περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΛ και Δημ. Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΛ για τη λειτουργία της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)  Δήμου Λαμιέων» Ο.Π.Σ. 5008023.
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 5ο Παραχώρηση χρήσης χώρου για τη λειτουργία «Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λαμιέων» στο Γ΄ Κ.Α.Π.Η.
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 6ο  5η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού  προγράμματος οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 7ο Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 2o τρίμηνο έτου 2023.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

 

 

Θέμα 8ο Εισήγηση έγκρισης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων Ορφανοτροφείων Λαμίας – «Κληροδότημα Α. Δημητριάδου» – Αυτοτελούς Διαχείρισης – Δήμου Λαμιέων, έτους 2023
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 9ο Έγκριση ή μη γνωμοδότησης επιτροπής για την τροποποίηση της αρ.πρωτ. 7662/24-02-2023 σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαμιέων
(Τμήμα Α: Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό 26 ΤΝ)»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 10ο Ανάκληση αριθ. 07 / 2023 (Α.Δ.Α. : 6ΓΟΗΩΛΚ-3Η9) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου – καταβολή ποσού 39.975,00 ευρώ σε κληρονόμους Αλέξανδρου Αποκορίτη, για ιδιοκτησία εμβαδού 325,00 μ2 στο Ο.Τ. 750 με Κ.Α. 0802, που ρυμοτομείται στο σύνολό της
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Θέμα 11ο Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 12ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 13ο Υποβολή αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ περί επέκτασης της διάρκειας επιχορήγησης
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

 

 

Θέμα 14ο Περί πρακτικής άσκησης τριών (3) καταρτιζομένων δομών Ι.Ε.Κ.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα 15ο Έγκριση παράτασης της λειτουργίας και υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ 5002577 και τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παλιούρας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Θέμα 16ο Παροχή γνώμης σχετικά με το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ελλαδας Α.Ε. για το έτος 2024
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 17ο Αναστολή πραγματοποίησης της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2023 του Δήμου Λαμιέων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ρίζος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 18ο Έγκρισης Αποκλειστικών Θέσεων Στάθμευσης
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 19ο Έγκρισης Αποκλειστικών Θέσεων και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

 

 

Θέμα 20ο Αποδοχή της διαμορφωμένης κατάστασης και έγκριση διορθωτικών ενεργειών σε συγχρηματοδοτούμενο έργο.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 21ο Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 22ο Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 23ο  έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων – κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτικό Ωδείο»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 24ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 1ου & 17ου Δημοτικού και 17ου Νηπιαγωγείου Λαμίας»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 25ο Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 26ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

 

 

Θέμα 27ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 28ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή στίβου στο γήπεδο Γαλανέικων»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 29ο Έγκριση του 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 30ο Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή στίβου στο γήπεδο Γαλανέικων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 31ο Παράταση προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ
ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 32ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Που γίνονται rapid tests για κορονοϊό, Κυριακή 24/9/2023

  Δείτε σε ποια σημεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια γίνονται rapid tests, Κυριακή 24/9/2023 …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *