Κυριακή , 2 Οκτωβρίου 2022
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο facebook

Με 13 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών

Δείτε τα θέματα για την συνεδρίαση της 17/8/2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), δια ζώσης σύµφωνα µε τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιµή να σας καλέσω να συµµετέχετε στην 12η Τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα πραγµατοποιηθεί: την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022 και ώρα 18:30 µ.µ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Θέµα 1ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού συμβουλίου περί της Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικό Πάρκο Ισχύος 121,0 ΜW στη θέση ΄΄ ΕΡΗΜΙΑ΄΄ Δ.Ε.
Μαλεσίνης & Δ.Ε. Οπουντίων, Δήμου Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέµα 2ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού συμβουλίου περί της Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2 MW της
‘W.E. GRAIGOS NEW ENERGIES MIKE ’ στη θέση ¨ΙΣΙΩΜΑΤΑ – ΚΛΑΔΕΡΑ ¨ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ:2207797222) (Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέµα 3ο : Γνωμοδότηση Δημοτικού συμβουλίου περί επιτρεπτού της χωροθέτησης Πιλοτικού
Θαλάσσιος Πλωτού Φωτοβολταικού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ) ισχύος 1 MW της εταιρείας ¨ΣΙΛΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ Α.Ε.¨ στη θέση ¨ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΠΑΠΑΔΙΑ¨ Δήμου Λοκρών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας .
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέµα 4ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού συμβουλίου περί επιτρεπτού της χωροθέτησης Πιλοτικού
Θαλάσσιος Πλωτού Φωτοβολταικού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ) ισχύος 1 MW της εταιρείας
¨ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΣΤΑΘΑ & ΣΙΑ ΕΕ¨ στη θέση ¨ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΕΚΟΥΝΑ-ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ¨Δήμου Λοκρών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας .
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέµα 5ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού συμβουλίου περί επιτρεπτού της χωροθέτησης Πιλοτικού
Θαλάσσιος Πλωτού Φωτοβολταικού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ) ισχύος 1 MW της εταιρείας ¨ΠΕΠΠΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ¨ στη θέση ¨ ΛΕΚΟΥΝΑ-ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ¨Δήμου Λοκρών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας .
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέµα 6ο: Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό χώρων
αιγιαλού και παραλίας τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας ως πολυσύχναστων ή όχι, του
Λιμεναρχείου Χαλκίδας για το έτος 2023.
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέµα 7ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Β΄ τρίμηνου 2022.
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέµα 8ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέµα 9ο: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών
δαπανών»
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέµα 10ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. α) ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ , β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ για το έτος 2022
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέµα 11ο: Απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του 3ου
Νηπιαγωγείου Αταλάντης για ένα έτος.
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέµα 12ο: Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.
(Εισηγητής ο Α/της ∆ιευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέµα 13ο: Επί αιτήσεως Κας Κρόκου Μαρίας περί χορήγηση παροχής ύδρευσης.
(Εισηγητής ο Α/της ∆ιευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
Μάϊτα Γιαννοπούλου

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Επέκταση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λαμίας

Δρομολογείται σημαντική αναβάθμιση στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας. Σε συνέχεια συνεργασίας του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *