Τετάρτη , 24 Απριλίου 2024
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Με αργά βήματα εξελίσσεται το πρόγραμμα εκπόνησης για το Ειδικό Πολεοδομικό Τριχωνίδας

Ειδικό Πολεοδομικό Τριχωνίδας: Επιτέλους προκηρύχθηκε όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση”, σύμφωνα με την οποία αν και εντάχθηκε πρώτο προκηρύσσεται τελευταίο στην Αιτωλοακαρνανία.
Αναλυτικά το δημοσίευμα:
Με αργά βήματα εξελίσσεται το πρόγραμμα εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ) σε όλη τη χώρα που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με συνολικό προϋπολογισμό, 400 εκατ.€.

Και μάλλον είναι πολύ αργά αυτά τα βήματα, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την Τριχωνίδα, που αφορά το σύνολο του Δήμου Θέρμου και περισσότερη από τη μισή έκταση του Δήμου Αγρινίου, εντάχθηκε στο πρόγραμμα στο τέλος του 2021 και φτάσαμε στις αρχές του 2024 για να προκηρυχθεί.

Στις 31 Ιανουαρίου λοιπόν βγήκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας η προκήρυξη του διαγωνισμού με προϋπολογισμό 2.481.783,01 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και η δημοπρασία με την αποσφράγιση των προσφορών ολοκληρώνεται σε πρώτη φάση στις 5 Μαρτίου.

Δύο χρόνια μετά την ένταξη η προκήρυξη
Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τους Δήμους Αγρινίου και Θέρμου καθώς και το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας εντάχθηκε μαζί το Δεκέμβριο του 2021 στον β’ κύκλο του προγράμματος για την πολεοδομική μεταρρύθμιση της χώρας, ωστόσο το Πολεοδομικό του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έχει από το καλοκαίρι συμβασιοποιηθεί και προχωρά, ενώ τώρα εκκινούν οι διαδικασίες για την ανάθεση της μελέτης του Ειδικού Πολεοδομικού.

Επίσης τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) των υπολοίπων Δήμων της Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Αμφιλοχίας, Ξηρομέρου) αν και εντάχθηκαν αργότερα το Μάιο του 2022 στο πρόγραμμα προκηρύχθηκαν το περασμένο καλοκαίρι και σήμερα έχουν αναδειχθεί οι προσωρινοί ανάδοχοι και επίκειται η ολοκλήρωση των διαγωνισμών με τις συμβάσεις για την ανάθεση των πολεοδομικών μελετών.

Άγονος ο διαγωνισμός για το Πολεοδομικό στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου Αγρινίου
Μαζί τους προκηρύχθηκε και το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το υπόλοιπο τμήμα του Δήμου Αγρινίου, δηλαδή για τις Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παρακαμπυλίων και Στράτου (προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ). Δυστυχώς όμως με απόφαση του ΤΕΕ ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, αφού δεν υπήρξε προσφορά από κανένα ενδιαφερόμενο. Η εξέλιξη αυτή θα επιφέρει περαιτέρω καθυστέρηση, καθώς αναμένεται η επαναπροκήρυξή του.

Με βάση το τοπίο που έχει διαμορφωθεί έως τώρα οι Δήμοι Αγρινίου και Θέρμου ίσως να είναι ο τελευταίοι στην Αιτωλοακαρνανία που θα αποκτήσουν πολεοδομικό σχέδιο.
Η καθυστέρηση πάντως που παρατηρείται στην πολεοδομική και χωροταξική «τακτοποίηση» της περιοχής λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που ούτως ή άλλως υπάρχουν πολλά ανοικτά ζητήματα, κυρίως με τις χρήσεις γης. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις στο Αγρίνιου προβλέπεται να μετεγκατασταθούν 12 χρόνια μετά την τελευταία αναθεώρηση του ΓΠΣ Αγρινίου (το 2014) και οι οποίες σήμερα είναι εγκατεστημένες σε σημεία δεν προβλέπονται λόγω δραστηριότητας, έκτασης κλπ και αν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις χρήσεις γης δεν θα ξέρουν που θα πρέπει να μετεγκατασταθούν.

Η σημασία του ΕΠΣ για την Τριχωνίδα
Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Τριχωνίδας, δηλαδή το χωροταξικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής, είναι κρίσιμης σημασίας καθώς θα αποτελέσει το θεμέλιο για την ανάπτυξή της, καθορίζοντας μεταξύ άλλων τις χρήσεις γης, αλλά και τους κανόνες προστασίας για το ευαίσθητο περιβαλλοντικά οικοσύστημα της Τριχωνίδας και της Λυσιμαχείας. Υπενθυμίζεται πως ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκπονεί την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τον χαρακτηρισμό της λίμνης ως Εθνικό Πάρκο και πλέον με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα ολοκληρωθεί το «παζλ» της χωροταξικής πολιτικής και πλέον η συζήτηση για την ανάπτυξη της Τριχωνίδας θα μπορεί να γίνεται όχι επί τη βάσει γενικών οραμάτων, αλλά κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όπου και το Δημόσιο και οι ιδιώτες θα ξέρουν τι επιτρέπεται, τι όχι και που.

Τι περιλαμβάνει η μελέτη, ποιοι οι στόχοι της
Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, σύμφωνα με την προκήρυξη του ΤΕΕ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 28 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβαση με τον ανάδοχο.

Έχει στόχο την χωρική οργάνωση και την ανάπτυξη της περιοχής, ούτως ώστε αυτή να μπορεί να λειτουργήσει σαν υποδοχέας σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας και στρατηγικής σημασίας. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής καθώς και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.

Προκειμένου κάτι τέτοιο να καταστεί εφικτό, απαιτείται ειδική ρύθμιση χρήσεων γης και λοιπών όρων ανάπτυξής, η κατάρτιση προγραμμάτων αστικής ανάπλασης, η περιβαλλοντική προστασία και σχέδια αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές για την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου. Λόγω των κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που έχουν συσσωρευθεί στην περιοχή επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπισή τους και η αποτροπή δημιουργίας νέων τετελεσμένων καταστάσεων λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας πολεοδομικού σχεδιασμού.

Έτσι η συνολική μελέτη απαρτίζεται από μια σειρά επιμέρους μελετών. Αυτές είναι οι εξής:
(α) η Κύρια μελέτη ΕΠΣ,

(β) η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΣΜΠΕ,

(γ) η Γεωλογική Μελέτη Καταλληλόλητας

(δ) η Μελέτη προσωρινής οριοθέτησης υδατορεμάτων

(ε) Τοπογραφική Μελέτη αποτύπωσης υδατορεμμάτων

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα αποτελέσει το σύνολο των κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία θα καθοριστεί
− το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη,

− τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών,

− οι χρήσεις γης,

− οι όροι και περιορισμοί δόμησης,

− οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις,

− ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων,

− το οδικό δίκτυο,

− τα λοιπά μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές,

− τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,

− μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών,

− καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται, ώστε να καταστεί η περιοχή κατάλληλη είτε για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων είτε για την πραγματοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Άμφισσα, το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναρρίχησης Βράχου

Με τη συμμετοχή 120 αθλητών, οι οποίοι μαζί με τους συνοδούς τους αποκόμισαν τις καλύτερες …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *