Πέμπτη , 8 Δεκεμβρίου 2022
Ακολουθήστε μας στο facebook

“Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας”

Το Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας & Κέντρων Υγείας Φθιώτιδας αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το  Κέντρο Υγείας Στυλίδας

Η επιστολή που έστειλε σε Δήμαρχο και Δ.Σ. Στυλίδας, Διοικητή 5ης ΥΠΕ, Υπουργείο Υγείας, Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν

Αντιμετώπιση των προβλημάτων του Κέντρου Υγείας Στυλίδας

Το Κέντρο Υγείας Στυλίδας και οι υγειονομικές δομές αναφοράς του (Περιφερειακά Ιατρεία), αποτελούν τον κυρίαρχο πυλώνα προσφοράς υγειονομικών υπηρεσιών στους δημότες του Δήμου Στυλίδας.

Οι υγειονομικές ανάγκες του συγκεκριμένου Δήμου είναι πολύ μεγάλες, μιας και αυτός καταλαμβάνει, επί της ουσίας, ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του Ν. Φθιώτιδας. Παρόλες τις προσπάθειες των εργαζομένων της προαναφερόμενης δομής, να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ανακύπτουν προβλήματα ζωτικής σημασίας με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της και την παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, η Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδα, κατά την περίοδο της πανδημίας, αποφάσισε την μετακίνηση ιατρικού προσωπικού από το Κέντρο Υγείας Στυλίδας. Επιπροσθέτως, για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Στυλίδας αποφασίσθηκε η μετακίνηση ιατρικού προσωπικού από Περιφερειακά Ιατρεία του Ν. Φθιώτιδος. Αξίζει, δε, να αναφερθεί ότι, κατά την ίδια χρονική περίοδο, δρομολογήθηκε η ανάπτυξη νέων δομών στην ευρύτερη περιοχή (π.χ Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών), χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την στελέχωσή τους με νέο ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, στην προσπάθεια κάλυψης της έλλειψης προσωπικού με συνεχείς μετακινήσεις ιατρών τόσο στην Δευτεροβάθμια Δομή (Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας) όσο και στις διαφορές περιφερειακές δομές, αποδομήθηκε μερικώς η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Παράλληλα με το πρόβλημα της έλλειψης μόνιμου προσωπικού (κάλυψη οργανικών θέσεων κατά 46,7%), που έχουμε καταγράψει σε προηγούμενες αναφορές μας και σε Δελτία Τύπου, παραθέτουμε εκ νέου, ζητήματα που συνεχίζουν να υφίσταται, όπως είναι η έλλειψη φύλαξης, τα προβλήματα στις υλικοτεχνικές υποδομές και η ελλιπής συντήρηση του κτιρίου.

Επίσης, οι αυξανόμενες ανάγκες που ανέκυψαν λόγω της πανδημίας, καθιστούν επιβεβλημένη τη παράλληλη ενίσχυση όλων των υποδομών (εργαστηριακός τομέας: βιοχημικό-μικροβιολογικό εργαστήριο, ακτινολογικό εργαστήριο) που εξυπηρετούν τις ανάγκες που η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας οφείλει να καλύπτει (αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, πρόληψη, αποσυμφόρηση δευτεροβάθμιας δομής). Εντούτοις, η απαξίωση συγκεκριμένων λειτουργιών του Κέντρου Υγείας (π.χ μη λειτουργία του ακτινολογικού εργαστηριού, εφαρμογή του Ν. 4486/2017-αρθρο 8 για τα εργαστήρια αναφοράς και περιορισμός, στο ελάχιστο, της δυνατότητας αιματολογικών εξετάσεων) ουσιαστικά ευνοεί την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους πολίτες (δυσβάστακτο οικονομικό κόστος).

Η εφαρμογή του νέου νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Ν.4931/22) δεν αφήνει περιθώρια καθυστέρησης στις πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητο να αναληφθούν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στις δημόσιες υγειονομικές δομές της Ανατολικής Φθιώτιδας. Ο συγκεκριμένος νόμος περιορίζει την δυνατότητα διενέργειας πρόσθετων εξετάσεων καθώς και επισκέψεων των ασθενών, σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Έτσι δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη της ιδιωτικής υγείας.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα προαναφερθέντα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας και στα Περιφερειακά Ιατρεία, κρίνουμε απαραίτητο να απευθυνθούμε σε όλους τους θεσμικούς φορείς που έχουν την δυνατότητα με τις καίριες παρεμβάσεις τους, να θωρακίσουν τις τοπικές δομές υγείας. Έτσι απευθυνόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας μιας και θεωρούμε ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση δύναται να πρωτοστατεί και να είναι αρωγός όταν παρουσιάζεται ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ζητούμε:

1) Να ενισχυθεί με μόνιμο προσωπικό τόσο η Πρωτοβάθμια όσο και η Δευτεροβάθμια υγειονομική δομή του Ν. Φθιώτιδος και να σταματήσουν οι μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού από το Κέντρο Υγείας Στυλίδας προς το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

2) Να λειτουργήσει πλήρως το βιοχημικό εργαστήριο με την άμεση προμήθεια βιοχημικού αναλυτή καθώς και το ακτινολογικό εργαστήριο με την άρση της μετακίνησης του μοναδικού Δ.Ε Χειριστή Εμφανιστή Ακτινολογικού από το Κέντρο Υγείας Στυλίδας στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

3) Να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό γενικών καθηκόντων (προσωπικό καθαριότητας και 24ωρης φύλαξης) προκειμένου να εξασφαλίζονται σωστές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους.

4) Να αντιμετωπιστούν ολιστικά (και όχι αποσπασματικά), με συγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και με άμεσες παρεμβάσεις, τα ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής και συντήρησης του κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Υγείας Στυλίδας.

5) Να μονιμοποιηθεί το προσωπικό με διάφορες σχέσεις εργασίας (επικουρικό, Ο.Α.Ε.Δ ), να αυξηθούν οι οικονομικές απολαβές των υγειονομικών υπαλλήλων, να αναβαθμιστεί ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και οι κτιριακές υποδομές, να ενισχυθούν οι κρατικές δαπάνες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να προστατευτεί ο δημόσιος χαρακτήρας της.

Με όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις, θα επιτευχθεί αποσυμφόρηση της Δευτεροβάθμιας Δομής, με συνέπεια τη βελτίωση της λειτουργικότητάς της και παράλληλα η Πρωτοβάθμια Δομή θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων της ανατολικής Φθιώτιδας για ποιοτικότερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υγείας στο τόπο διαμονής τους.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Οικονόμου Ευάγγελος Κορμπάκη Ελένη

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Στερεά Ελλάδα: 7 νεκροί σε τροχαία σε ένα μήνα…

Μηνιαίος απολογισμός σε θέματα Οδικής Ασφάλειας Συνολικά βεβαιώθηκαν 5.457 παραβάσεις , μεταξύ των οποίων 1.228 …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *