Τετάρτη , 8 Φεβρουαρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

Ο Γ. Κοτρωνιάς για το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου

Η ομιλία του βουλευτή Φθιώτιδας  κ.Γιώργος Κοτρωνιάς στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O βουλευτής Γεώργιος Κοτρωνιάς μίλησε (1/11/2021)στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο: «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις» .

Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο FACEBOOK

Παρατίθεται αναλυτικά η ομιλία του βουλευτή:

«…… Με το παρόν νομοσχέδιο, και μάλιστα μετά από εξαντλητική συζήτηση και συνεχείς βελτιώσεις, αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου και συγκεκριμένα του θεσμού των λαϊκών αγορών με όρους διαφάνειας και ορθού ανταγωνισμού, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτο τον λαϊκό χαρακτήρα του.
Είναι αξιοσημείωτο ότι το νομοσχέδιο μετά την συζήτηση του, το δημοκρατικό διάλογο και την επεξεργασία του στην Επιτροπή της Βουλής έχει συμπεριλάβει μία σειρά τροποποιήσεων προς όφελος της λειτουργικότητας και της ποιότητας των λαϊκών αγορών.
Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι, από την έναρξη της λειτουργίας του θεσμού των λαϊκών αγορών ο στόχος ήταν πάντα η απαγκίστρωση των παραγωγών από τους μεσάζοντες και παράλληλα η διευκόλυνση των καταναλωτών οι οποίοι θα είχαν άμεση πρόσβαση στα παραγόμενα αγαθά και μάλιστα σε καλύτερες τιμές.
Αυτόν ακριβώς τον στόχο αποσκοπεί να υπηρετήσει και το νέο σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης βελτιώνοντας όμως συγχρόνως και τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής και υιοθετώντας ένα σύστημα συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών για τις τρέχουσες τιμές.
Η εμπειρία από την πολύχρονη λειτουργία των λαϊκών αγορών μας έδειξε και τα προβλήματά τους, άρα και τα σημεία στα οποία χρειάζονταν βελτιώσεις.
Όταν ήμουν Δήμαρχος τα μόνιμα προβλήματα και παράπονα ήταν η θεσμική ασάφεια με τις αδειοδοτήσεις των συμμετεχόντων, με την επάρκεια και την κατανομή των θέσεων, με τις άδειες την ισχύ και την μεταβίβασή τους, με την επιφάνεια και την ομοιομορφία των πάγκων ακόμα και ο αρμόδιος επιβλέπων φορέας των λαϊκών άλλαζε κάθε δύο χρόνια .
Πρώτο ζητούμενο από τους πολίτες των λαϊκών ήταν πάντα η εξασφάλιση με διαφανή και δίκαιο τρόπο επαρκών θέσεων για τους παραγωγούς που κατέχουν νόμιμες άδειες και από τους καταναλωτές η εξασφάλιση χαμηλών τιμών.
Με το νομοσχέδιο λύνεται το πρώτο βασικό θέμα των λαϊκών αφού εξασφαλίζεται ότι θα αποκτήσουν θέσεις όσοι έχουν μεν άδειες αλλά χωρίς καθορισμένη θέση και μάλιστα αφού καθοριστούν οι θέσεις κατόπιν θα προκηρυχθούν νέες θέσεις και οι άδειες που πλέον θα έχουν ισχύ για πέντε χρόνια και όλα αυτά μέσα από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ανοιχτή αγορά ώστε να αντιστοιχεί πλέον σε κάθε άδεια και μία θέση.
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζει τους όρους και τον τρόπο λειτουργίας όλων των μορφών του υπαίθριου εμπορίου στη χώρα δηλαδή τις υπαίθριες οργανωμένες αγορές το στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο, διαμορφώνοντας ένα ξεκάθαρο και ασφαλές πλαίσιο για τους πωλητές δηλαδή την αδειοδότηση όλων των κατηγοριών πωλητών καθώς και την δραστηριοποίηση τους ανά μορφή υπαίθριου εμπορίου αναγνωρίζοντας κοινωνικά αλλά και επαγγελματικά μόρια για την απόκτηση άδειας και θέσεις δραστηριοποίησης, απλοποιώντας τις προϋποθέσεις και διευρύνοντας τις επιλογές μεταβίβασης των αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πολιτών, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την συνέχεια της δραστηριοποίησης των υφιστάμενων αδειούχων πωλητών όλων των λαϊκών αγορών.
Επίσης προβλέπει τις αρμόδιες αρχές σε κάθε πεδίο δράσης το υπαίθριο εμπόριο δηλαδή την ίδρυση, την οργάνωση και την λειτουργία των υπαίθριων αγορών, την έκδοση προκηρύξεων και την ανανέωση και μεταβίβαση αδειών, την αναπλήρωση και υποβοήθηση των πολιτών αλλά και την διενέργεια ελέγχων και επιβολή προστίμου.
Να τονίσουμε ότι στο νομοσχέδιο αποσαφηνίζεται ότι την ευθύνη της διαχείρισης των λαϊκών αγορών την έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση που σημαίνει ότι δεν μπαίνουν ιδιώτες όπως κατά κόρον ακούστηκε από την αντιπολίτευση, στην διαχείριση των λαϊκών αγορών, επίσης αξίζει να επισημάνουμε ότι διατηρούνται τα κοινωνικά κριτήρια με βάση τα οποία θα παραχωρούνται οι νέες άδειες ενώ τόσο οι νέες όσο και υφιστάμενες διατηρούν πλήρως όλα τα δικαιώματα μεταβίβασης και κληρονομιάς που ισχύουν και σήμερα.
Για μία άλλη ανησυχία που υπήρχε σχετικά με τις επιβαλλόμενες ποινές που χαρακτηρίζονταν δήθεν ως εξοντωτικές θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές έχουν σχέση με τους ελέγχους και όχι με την μη ύπαρξη αποδείξεων ενώ η μη ανάρτηση στο e-καταναλωτής τιμών δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με αφαίρεση άδειας αλλά με τον αποκλεισμό για ένα διάστημα από την συγκεκριμένη θέση.
Παράλληλα το νομοσχέδιο εισάγει τον θεσμό των προτύπων λαϊκών αγορών και ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και τα απαιτούμενα στοιχεία λειτουργίας τους ενώ ρυθμίζονται θέματα των αγορών για την παρασκευή και πώληση έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου τα λεγόμενα street food markets.
Σε ό,τι αφορά την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής διαχείρισης του υπαίθριου εμπορίου από τις αρμόδιες αρχές που όπως είπα προηγουμένως είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καθώς και από τους ιδιώτες πωλητές ορίζεται ότι θα διενεργείται και θα εξασφαλίζεται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ανοιχτή Αγορά», το οποίο θα υλοποιείται τεχνικά από την Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.
Η εν λόγω ηλεκτρονική διαχείριση θα περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που έχουν σχέση με την αδειοδότηση και το πλαίσιο δραστηριοποίησης των πολιτών όπως για παράδειγμα την αναπλήρωση και την μεταβίβαση άδειας την καταχώριση των υπαίθριων χώρων, των ελέγχων αλλά και των προστίμων.
Στο εν λόγω σύστημα θα καταχωρείται και ο κανονισμός λειτουργίας κάθε λαϊκής αγοράς που θα εκδίδει ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας παράλληλα με την ανάρτηση του στο διαδικτυακό τόπο του οικείου Δήμου και της οικείας Περιφέρειας.
Όπως είναι προφανές στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι μέσω της χρήσης του πληροφορικού συστήματος να απλοποιηθούν και να επισπευσθούν οι διαδικασίες καθώς και να ενισχυθεί η διαφάνεια και η επιτελική διαχείριση του υπαίθριου εμπορίου σε όλους τους τομείς.
Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα διαλειτουργεί με το πληροφοριακό σύστημα της ψηφιακής πλατφόρμας e-καταναλωτής της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην οποία ο κάθε δραστηριοποιούμενος την λαϊκή αγορά πωλητής θα εισάγει κάθε πρωί κατά την περίοδο λειτουργίας της αγοράς την τιμή εκκίνησης και την διαθέσιμη ποσότητα για τα νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα και τα είδη αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και εκφράζω την ικανοποίησή μου για την τροποποίηση στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης με την οποία αποσυνδέεται η δηλούμενη ποσότητα από την δήλωση του ΟΣΔΕ.
Αυτή η ρύθμιση πάρα τον επιπλέον χρόνο που θα απαιτήσει από τους πωλητές των λαϊκών σαφώς θα λειτουργήσει υπέρ της καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών δεδομένου ότι παλιότερα οι τιμές στις λαϊκές αγορές ήταν ξεκάθαρα χαμηλότερες ωστόσο οι σύγχρονοι όροι του εμπορίου και ο έντονος ανταγωνισμός έχουν αλλάξει το τοπίο με αποτέλεσμα οι τιμές στις λαϊκές αγορές να κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτές των super mαrkets, σε κάποιες ασφαλώς συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.
Συνεπώς είναι προς όφελος των καταναλωτών να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις προσφερόμενες τιμές των παραγωγών στις λαϊκές αγορές ώστε να μπορούν να κάνουν τις σχετικές συγκρίσεις και να έχουν τη δυνατότητα της ορθότερης επιλογής, όπως άλλωστε γίνεται και σήμερα αφού λειτουργεί ανάλογη εφαρμογή και γνωρίζουν περί τους 200 χιλιάδες καταναλωτές που θα βρουν τις καλύτερες τιμές στην αγορά.
Οι σημερινές λοιπόν διατάξεις έρχονται ως απάντηση στις αποσπασματικές και ελλιπείς ρυθμίσεις που δημιουργούσαν ασάφειες και άφηναν περιθώρια για παρερμηνείες.
Το παρόν νομοσχέδιο διατηρεί τον λαϊκό χαρακτήρα των λαϊκών αγορών, διαφυλάσσει τα συμφέροντα των παραγωγών και παράλληλα αποσκοπεί στο να εκσυγχρονίσει την λειτουργία τους αξιοποιώντας τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας και ενσωματώνοντας όρους διαφάνειας προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών».

Δείτε ΟΛΑ τα νέα του  FONOGRAFOS.NET στο GOOGLE NEWS

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Δήμος Καμένων Βούρλων: Κλειστά σχολεία και Παιδικοί σταθμοί την Πέμπτη 9/2

Κλειστά την Πέμπτη (9/2) τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο Καμένων Βούρλων Κλειστά θα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *