Πέμπτη , 8 Δεκεμβρίου 2022
Ακολουθήστε μας στο facebook

Ο Γ. Κοτρωνιάς για τον εκσυγχρονισμό του ΑΣΕΠ στην ολομέλεια της Βουλής

O Βουλευτής Γεώργιος Κοτρωνιάς μίλησε χτες, στην ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) » .

Παρατίθεται αναλυτικά η ομιλία του βουλευτή :

«…. Το δικαίωμα στην εργασία ειδικά στο δημόσιο τομέα πρέπει να υλοποιείται με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας πλήρους δημοσιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας. Γι΄ αυτό ένα κράτος που θέλει να λέγεται σύγχρονο και επιτελικό, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο και δίκαιο σύστημα προσλήψεων.  

Η πολύχρονη εφαρμογή προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ με το νόμο 2190/94 ανέδειξε προφανώς ένα σύστημα αδιαμφισβήτητα αδιάβλητο, αλλά ανέδειξε συγχρόνως και τις παραλείψεις του, σε ότι αφορά : την αξιοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προσαρμοστικότητα γι΄ αυτό και τροποποιήθηκε 137 φορές. 

Το παρόν νομοσχέδιο μας δείχνει τον δρόμο των βελτιώσεων που χρειάζεται το Εθνικό Σύστημα Προσλήψεων στο Δημόσιο, ώστε : να συνεχίσει να είναι αδιάβλητο, ενώ παράλληλα να καταστεί πιο δίκαιο, πιο αξιοκρατικό, πιο γρήγορο άρα πιο αποτελεσματικό.

Βασική μεταρρυθμιστική παρέμβαση αποτελεί η εισαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, ως κύρια διαδικασία πλήρωσης των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η διεξαγωγή του θα γίνεται από το ΑΣΕΠ μία φορά στα δύο χρόνια, ώστε να ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η λίστα των υποψηφίων, που θα καλούνται να καλύψουν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των δημόσιων φορέων.

Ο γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες αξιολόγησης:

  • Πρώτον, την εξέταση γενικών και ειδικών γνώσεων που συνδέονται με τη θέση για την οποία υποβάλλει αίτηση ο κάθε υποψήφιος.
  • Και δεύτερον, τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας με αξιολόγηση δεξιοτήτων των υποψηφίων. Παράλληλα, για την κάλυψη θέσεων ΕΕΠ (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού), καθώς και για θέσεις κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία της ανθρώπινης ζωής, προβλέπεται η διενέργεια ατομικής συνέντευξης, επιπρόσθετα των γραπτών δοκιμασιών, προκειμένου να εξακριβωθεί η 

καταλληλότητα των υποψηφίων και το σύστημα να είναι πιο αξιοκρατικό. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, η συνέντευξη αποτελούσε τον αποκλειστικό τρόπο πρόσληψης ΕΕΠ, χωρίς προαπαιτούμενη γραπτή εξέταση.  

Έτσι ενισχύεται το κομμάτι της αξιοκρατίας στο σύστημα αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού, γιατί πρέπει να αναλογιστούμε ότι για την ανάληψη κάποιων θέσεων και ειδικοτήτων, απαιτούνται πέρα από τα τυπικά προσόντα και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των υποψηφίων, που μέχρι σήμερα δε λαμβάνονται υπόψιν. Σήμερα, δυστυχώς, υπάρχουν πολλά παραδείγματα προσληφθέντων σε κομβικές θέσεις, οι οποίοι είναι κάτοχοι ακόμη και δύο μεταπτυχιακών, αλλά που στερούνται βασικών δεξιοτήτων όπως διοικητικών ικανοτήτων, ικανότητας λήψης αποφάσεων, κοινωνικότητας κ.α. και επιτρέψτε μου αυτήν την αναφορά αφού άσκησα διοίκηση ως Δήμαρχος επί 16 χρόνια.

Φυσικά, η διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού δεν ακυρώνει την κατοχή των τυπικών προσόντων των υποψηφίων. Γι αυτό συνεκτιμούνται τα ακόλουθα τυπικά προσόντα για υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:

  • διδακτορικό δίπλωμα (5 μονάδες)
  • αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (2 μονάδες) και
  • ενιαίος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (1 μονάδα)

Φαίνεται ότι με τα ακαδημαϊκά προσόντα και το γραπτό διαγωνισμό δημιουργείται πλέον μια αντικειμενική εικόνα σχετικά με την καταλληλότητα ή μη των υποψηφίων.  

Το νομοσχέδιο, επίσης, λύνει ένα από τα σημαντικά προβλήματα της μέχρι σήμερα διαδικασίας αφού προβλέπει προσαυξήσεις στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων, με βάση την εντοπιότητα, προσφέροντας κίνητρα στους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών, να παραμείνουν στις δημόσιες υπηρεσίες του τόπου τους, με δέσμευση δεκαετούς υπηρέτησης. Σήμερα, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο των υποψηφίων που προσλαμβάνονται σε δημοτικές π.χ. υπηρεσίες μακριά από τον τόπο καταγωγής τους, και οι οποίοι μετά την πρόσληψή τους να θέλουν να φύγουν και να υπηρετήσουν στον τόπο τους όπου βρίσκονται οι οικογένειες και τα συμφέροντα τους και εν τέλει οι παραπάνω υπηρεσίες να μένουν μετά από λίγο χωρίς το προσωπικό που προσέλαβαν, αλλά και χωρίς να μπορούν να προβούν σε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.

Γι΄αυτό στο νομοσχέδιο, προβλέπεται μοριοδότηση 20 μονάδων για μόνιμους κατοίκους Δήμων με

ιδιαίτερα δυσμενή γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και 10 μονάδων σε κατοίκους

Δήμων με λιγότερο δυσμενή γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εντάσσει στη διαγωνιστική διαδικασία επιπλέον κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι και οι συγγενείς ΑμεΑ. Μάλιστα, για κάθε ομάδα προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό προσλήψεων, πάντοτε βέβαια με βάση τη βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού.  

Ειδική αναφορά θα κάνω στις ρυθμίσεις που αφορούν στους συμπολίτες μας με αναπηρία, όπου και εδώ το νομοσχέδιο καθορίζει ρητά το ποσοστό των θέσεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού που θα μπορούν να καλύπτουν. Έτσι, λοιπόν, το  ποσοστό αυτό αυξάνεται από 10% που ήταν μέχρι τώρα, σε 12% των προκηρυσσομένων θέσεων, ενώ παραμένει η διαδικασία πρόσληψης με σειρά προτεραιότητας.

Κλείνοντας, το παρόν νομοσχέδιο στοχεύει στο να επισπεύσει τις διαδικασίες πρόσληψης των υποψηφίων σε όλα τα στάδια, από την προκήρυξη των θέσεων έως και τη διάθεση των διοριστέων στους δημόσιους φορείς και όπως και σε όλα τα νομοσχέδια που έχει επεξεργαστεί μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Εσωτερικών αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ουσιαστικό και προσανατολισμένο στο να δώσει πραγματικές λύσεις σε υφιστάμενα προβλήματα, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό και δίκαιο κράτο.

Σας ευχαριστώ.

Εύχομαι σε όλες και όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά».

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Εθελοντική αιμοδοσία στην Αταλάντη

Ο Δήμος Λοκρών, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αταλάντης και το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *