Πέμπτη , 1 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Θέση αναπληρωτή Διευθυντή στο Λύκειο Καμένων Βούρλων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση αναπληρωτή Διευθυντή
του ΓΕΛ Καμένων Βούρλων

Η σχετική ανακοίνωση:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11, κεφ.Ε, του Ν.1566/1985(ΦΕΚ 167/Α΄/30-9-1985), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ.Ε΄, παρ. 17 του Ν.1824/1988.
3. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 31, παρ.1, Ν. 4823/2021.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 373 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022).
5. Την με αρ. πρωτ. 170405/Γ1/28-12-2021 ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 6273/τ.Β’/28-12-2021.
6. Τη με αρίθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) απόφαση
του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης»
7. Το άρθρο 12 του Π.Δ.1/2003 που αφορά τις αρμοδιότητες των Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Κ α λ ο ύ μ ε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας ή βρίσκονται στη διάθεση του
ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας να υποβάλουν:

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό
3. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίες και Επικοινωνίας
(Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου)
4. Υπεύθυνη δήλωση

από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και
ώρα 10 π.μ για την τοποθέτηση αναπληρωτή Διευθυντή στο ΓΕΛ Καμένων Βούρλων.

Οι αιτήσεις υποβάλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.fth.sch.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά εκ μέρους του αιτούντος και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2231352800.

Η θητεία του αναπληρωτή Διευθυντή που θα επιλεγεί και θα οριστεί, με απόφαση του Διευθυντή της ΔΔΕ Φθιώτιδας, μετά από εισήγηση/πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας του Διευθυντή που θα επιλεγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 4823/2021, από τα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο αναπληρωτής Διευθυντής λαμβάνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο σχολείο τους με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΣΠΑΛΙΩΡΑΣ
Δρ Θεολογίας

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ο Δήμος Λοκρών για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ HΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS O HIV (Human Immunodeficiency Virus – Ιός Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου) …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *