Κυριακή , 27 Νοεμβρίου 2022
Ακολουθήστε μας στο facebook

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ευβοίας παραμένει κοντά στους μηχανικούς, αλλά και τους πολίτες

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ευβοίας, με το παρόν επιθυμεί να συμβάλει στην ουσιώδη ενημέρωση του πολίτη, σχετικά με την υποχρεωτική πλέον, από 1-2-21, σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ), είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κτιρίου, όπως αναφέρονται και επεξηγούνται στην επόμενη παράγραφο, με ειδική αναφορά στον αριθμό ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου.

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου, η καταχώριση των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του. Εκδίδεται για όλο το κτίριο ή για αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία (π.χ. διαμέρισμα).

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, τα κτίρια διακρίνονται σε κατηγορίες, ως εξής: στην κατηγορία Ι (δημόσια κτίρια και λοιπά ειδικά κτίρια π.χ. θέατρα, πρατήρια καυσίμων, κτλ) και στην κατηγορία ΙΙ (κτίρια κατοικίας).

Για τα κτίρια της Κατηγορίας Ι η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου, γίνεται μέσα σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ισχύος των παρόντων διατάξεων, ενώ για τα κτίρια της Κατηγορίας ΙΙ, η υποβολή της ταυτότητας γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου, οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας.

Ο εξουσιοδοτημένος από τον ιδιοκτήτη μηχανικός, συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας. Κάθε κτίριο ή οριζόντια ιδιοκτησία, εξετάζεται μεμονωμένα και έχει τις αντίστοιχες απαιτήσεις υποβολής εγγράφων.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου και τις τυχόν αναθεωρήσεις αυτής,
β) τα εγκεκριμένα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής εφόσον έχει εκδοθεί,
ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
στ) τα σχέδια κατόψεων κτλ., τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄,
ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 99,
η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Εάν, κατά τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους, διαπιστωθεί ότι συμπληρώθηκαν ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου, από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, πέραν των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται:

α) Πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.
β) Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), το οποίο δύναται να επιβάλει αναστολή της άσκησης επαγγέλματος για διάστημα από δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι η συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου, είναι μια απαιτητική και δύσκολη διαδικασία με την ευθύνη να αφορά αποκλειστικά τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό.

Ως εκ τούτου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ευβοίας παραμένει κοντά στους μηχανικούς, αλλά και τους πολίτες, για τυχόν περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις επί του θέματος.

eviaportal.gr

 

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Λαμία: Πόσοι συμπολίτες μας βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό σε μία μέρα

Την Παρασκευή 25/11/2022, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι–rapid tests για κορονοϊό  στην Λαμία Οι δωρεάν δειγματοληψίες έγιναν από …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *