Τετάρτη , 4 Οκτωβρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook
ÓõæÞôçóç, êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ê. ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 142 Á ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ìå áíôéêåßìåíï ôçí åíçìÝñùóç ôïõ Óþìáôïò ó÷åôéêÜ ìå ôéò ðñüóöáôåò ðõñêáãéÝò ðïõ åêäçëþèçêáí óôç ÷þñá, ôá ìÝôñá óôÞñéîçò ôùí ðëçãÝíôùí êáé ôéò ðñùôïâïõëßåò ðïõ äñïìïëïãåß ç ÊõâÝñíçóç ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí óõíåðåéþí ôçò êëéìáôéêÞò êñßóçò.

Βασίλης Στίγκας: «Βουλευτές μας πήγαιναν στον Δομοκό για να δηλώσουν τα σέβη τους και να πάρουν οδηγίες από τον Κασιδιάρη»

Μεγαλώνει μέρα με την ημέρα η κρίση στο κόμμα των Σπαρτιατών, το οποίο είναι πλέον στα όρια της διάλυσης.

Νέες καταγγελίες κατά των βουλευτών του διατύπωσε σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας.

«Βουλευτές μας πήγαιναν στον Δομοκό για να δηλώσουν τα σέβη τους και να πάρουν οδηγίες από τον Κασιδιάρη», είπε μιλώντας στο Action24.

Όπως είπε βουλευτές και άνθρωποι που εργάζονται για τους βουλευτές, επισκέπτονται τον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη στις φυλακές Δομοκού.

«Δεν ξέρω αν έπαιρναν γραμμή, δεν θέλω να μιλήσω είπα, ο νοών νοείτω», ανέφερε.

Ο πρόεδρος των Σπαρτιατών προανήγγειλε νέες διαγραφές από το κόμμα, λέγοντας ότι «όσοι ξεπεράσουν τα εσκαμμένα και δεν συμμορφωθούν με τις διατάξεις του κόμματος, βεβαίως θα διαγράψω και άλλους. Το πανηγύρι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει».

Στο αν ο ίδιος έχει επικοινωνία με τον Ηλία Κασιδιάρη είπε: «Όχι δεν έχω μιλήσει με τον Κασιδιάρη. Μια φορά μετά τις εκλογές που μου ευχήθηκε και αυτό ήταν όλο, σε τηλέφωνο τρίτου».

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Δημοτικός Σύμβουλος φτύνει κατάμουτρα υπάλληλο του Δήμου Μακρακώμης

  Σάλος με βίντεο που κυκλοφορεί σε κοινωνικά δίκτυα για την συμπεριφορά Δημοτικού Συμβούλου Ανεπίτρεπτη, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *