Σάββατο , 3 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

128 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαμιέων

Οι θέσεις εργασίας αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για κοινωφελή εργασία – Δείτε τις ειδικότητες, αναλυτικές πληροφορίες

Ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης (8μηνης) διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής Νο 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Η Πρόσκληση αφορά εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής, που αναφέρονται σε αυτή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 18.02.2022 και λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο FACEBOOK

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα), προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας διατηρώντας την δυνατότητα απασχόλησης τους και περιλαμβάνει δύο σκέλη: α. την απασχόληση για 8 μήνες των εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και β. την παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε 11 θεματικές ενότητες, που θα οδηγήσει στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση”- “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα” (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Ο Δήμος Λαμιέων επιδιώκοντας σταθερά να κάνει χρήση κάθε δυνατότητας προκειμένου να παρέχει καλές υπηρεσίες στους δημότες του και να προσφέρει δυνατότητες απασχόλησης και απόκτησης εμπειρίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση συμμετοχής από 18/2/2022 έως και Παρασκευή 18/3/2022.

Ειδικότερα ο Δήμος Λαμιέων ως φορέας υποδοχής θα καλύψει 128 θέσεις απασχόλησης στις ακόλουθες ειδικότητες:

 

Φορέας Επίβλεψης

Υπηρεσία Τοποθέτησης

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Ειδικότητα

Θέσεις

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

                                   7

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

                                   2

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

                                   5

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

                                42

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

                                   8

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

                                   6

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

                                12

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ /ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

                                   2

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

                                   3

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

                                   5

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕ

ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ

                                   2

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ  Η/Υ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

                                   3

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

                                   2

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                   2

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

                                   2

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                   7

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

                                   1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

                                   2

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

                                   1

 

Δείτε ΟΛΑ τα νέα του  FONOGRAFOS.NET στο GOOGLE NEWS

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θέρμου προσκαλεί του ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Δομές από 05/12/2022 έως 20/12/2022

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θέρμου προσκαλεί του ενδιαφερόμενους παλαιούς και νέους …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *