Κυριακή , 3 Μαρτίου 2024
Ακολουθήστε μας στο facebook

20 θέματα για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μακρακώμης

Δείτε τα 20 θέματα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14/12/2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 375/39167/02-06-2022 ( Α.Δ.Α. Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου” και την αριθ. 488/35496/25-04-
2023 ( Α.Δ.Α. 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων – Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)” σας προσκαλώ σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Συνεδριακού Κέντρου “Αθανάσιος και Μαίρη Ακρίδα” στην Κοινότητα Σπερχειάδος την 14η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄ μ.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία χαρακτηρίζονται κατεπείγοντα για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Δήμου:

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗ

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ”.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗ

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗ

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΩΔΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ “ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ” ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΩΔΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ “ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ”.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.

ΑΡΒΑΝΙΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

7. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ (Escrow Account) ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΑΔΑ: 62ΚΦ4653Π8-ΤΕ3) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

10. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

12. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΜΕΡΚΑΔΑΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΑΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

15. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

16. ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

17. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΥΓΑ, ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ 800 m ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

18. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

19. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 6ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσελεπής Χρήστος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

LIVE: ΛΑΜΙΑ – ΠΑΟΚ

  Εντός έδρας αγώνας για την ομάδα μας  Τον ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει ο ΠΑΣ Λαμία (19:30)  …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *