Παρασκευή , 22 Σεπτεμβρίου 2023
Ακολουθήστε μας στο facebook

30 θέματα στο Δ.Σ. του Δήμου Μακρακώμης

 

Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης και τα  30 θέματα

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 375/39167/02-06-2022 ( Α.Δ.Α. Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου” και την αριθ. 488/35496/25-04-
2023 ( Α.Δ.Α. 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Τρόποι σύγκλησης
των συλλογικών οργάνων των δήμων – Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)” σας προσκαλώ σε
τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί την 11η Αυγούστου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα
19.30΄ μ.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ “ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” 2023″.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ/m2 ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67, ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

9. ΑΝΑΜΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ” 2021-2027 ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ του ΤΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 “ΠΡΟΛΗΨΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ” ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ  “ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.11 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΛΠ), ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΜΕΡΚΑΔΑΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

15. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

19. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΚΛΩΝΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ, ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

21. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 5 Χ 5 ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

22. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΟΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΦΤΕΡΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

23. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

24. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

25. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΟΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΦΤΕΡΗΣ,
ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

26. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 5ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΣΟΥΚΑΣ – ΛΙΒΑΔΙΑ”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
27. ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

28. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

29. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

30. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσελεπής Χρήστος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Λαμία: Που γίνονται δωρεάν rapid tests για κορονοϊό, 22/9/2023

  Ενημερωθείτε για τους δωρεάν ελέγχους-rapid tests για κορονοϊό στη Λαμία. Με βάση το πρόγραμμα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *