Κυριακή , 24 Σεπτεμβρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook
***** ÐÑÏÓÏ×Ç - ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ **** ** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç **

Χρηματοδότηση μέσω του Λογαριασμού Κρατικής Αρωγής για τις περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές

Πολίτες, οργανισμοί και επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνδράμουν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές μπορούν να το κάνουν μέσω του «Λογαριασμού Κρατικής Αρωγής- Εισφορές Ιδιωτών».

Η ανακοίνωση της Πολιτικής προστασίας:

“Υπενθυμίζεται στους πολίτες ότι, από το 2021 έχει ανοίξει ο «Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής-Εισφορές Ιδιωτών» στον οποίο μπορούν, όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων, καθώς και αποκατάστασης, πρόληψης και προστασίας περιοχών που δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές. Στην ιστοσελίδα https://arogi.gov.gr/dorees πολίτες, οργανισμοί και επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνδράμουν με την δωρεά τους.

Οι δωρεές στον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής συμπληρώνουν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που κινητοποιεί το κράτος για την άμεση αποζημίωση και στήριξη των νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και την αποκατάσταση των υποδομών και του φυσικού πλούτου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τη δωρεά τους στον ειδικό λογαριασμό ΙΒΑΝ:
GR 9501000230000002341227461.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί ένα ακόμη αξιόπιστο εργαλείο της Κυβέρνησης προκειμένου η βοήθεια κάθε είδους να φτάσει εκεί που πρέπει, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Με την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στις περιοχές που δοκιμάζονται από κάποια φυσική καταστροφή, συμβάλλουμε όλοι μας στη γρήγορη επάνοδό τους στην κανονικότητα, καθώς και στην ταχεία αποκατάσταση του οικοσυστήματος”.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Λαμία: 1ο Forum Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

  1ο Forum Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Στερεά Ελλάδα από το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος και …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *