Δευτέρα , 30 Ιανουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας: Ορισμός Aντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων

Η απόφαση της Δημάρχου Αμφίκλειας-Ελάτειας κας Αθανασίας Στιβακτή περί Ορισμού Αντιδημάρχων.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αμφίκλειας –
Ελάτειας με θητεία από 01.11.2021 έως 31.12.2022 και τους μεταβιβάζει την άσκηση των εξής
αρμοδιοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αμφίκλειας – Ελάτειας, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει:

1.Τον κ. Χρήστο Βαΐτσο, Αντιδήμαρχο Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης και Βιολογικού
με αντιμισθία, και θα ασκεί τις κατά τόπους αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας. Την
έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε
τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες , με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

2. Τον κ. Κοντούνη Θωμά του Ιωάννη Αντιδήμαρχο Παιδείας, Τεχνικών Υπηρεσιών,
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με αντιμισθία, και θα ασκεί τις κατά τόπους
αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων,
εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, με
την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

3.Την κα. Πετρούλα Τσιρνόβα του Ευσταθίου Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και
Καθαριότητας, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού με αντιμισθία, και θα
ασκεί τις κατά τόπους αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Αμφίκλειας. Την έκδοση και
υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω
ανατεθείσες αρμοδιότητες, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

4.Τον κ. Αχιλλέα Καψή του Ιωάννη Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας με αντιμισθία. Την
έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε
τις πιο πάνω ανατεθείσες αρμοδιότητες, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο FACEBOOK

Β. Σε όλους τους Αντιδημάρχους, ανατίθεται η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων σε
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Δημάρχου και η θεώρηση του γνησίου υπογραφής. Οι
ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του
προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την
πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδική αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου.

Γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Βαΐτσου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η
Αντιδήμαρχος κα. Πετρούλα Τσιρνόβα.
Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Κοντούνη Θωμά όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βαΐτσος.
Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας. Πετρούλας Τσιρνόβα όταν απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Βαφειάς.
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αχιλλέα Καψή όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η
αντιδήμαρχος κα Πετρούλα Τσιρνόβα.

Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος
κ. Θωμάς Κοντούνης, που αναπληρώνει τη Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα
καθήκοντα της Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Βαφειά.

Δ. Εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίζονται οι κάτωθι:

1. Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζεται ο κ.Αυγερινάκος Ιωάννης.
2. Αθλητισμού και Αθλητικών Υποδομών ορίζεται η κα. Νικολοπούλου Κίσσα Ιωάννα.
3. Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού ορίζεται η κα Παπακωνσταντίνου Χρυσάνθη.
4. Εθελοντικών Οργανώσεων και Συλλογικών Φορέων του Δήμου ορίζεται ο κ. Σωτήριος
Κουτρομάνος.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί µία φορά σε µία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει
ημερήσια, σε µία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και στο πρόγραμμα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».

Η Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας

Αθανασία Πλ. Στιβακτή

Δείτε ΟΛΑ τα νέα του  FONOGRAFOS.NET στο GOOGLE NEWS

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Ο σωστός τρόπος για να ξεθαμπώνεις τα τζάμια του αυτοκινήτου σου

Ποιοι είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνεις πιθανότατα κι εσύ Όσο χειμωνιάζει, η οδήγηση γίνεται …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *