Τετάρτη , 22 Μαρτίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Η ΔΑΟΚ Φωκίδας ενημερώνει για τις ενισχύσεις στην αλιεία

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΔΑΟΚ ΠΕ Φωκίδας
περί δημοσιοποίησης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας» του Μέτρου 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας»

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Ενημερώνουμε ότι υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών η ακόλουθη Απόφαση σχετικά με την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 -2020.

Μέτρο 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας»
(ΑΔΑ: Ψ9ΟΦ4653ΠΓ-ΜΗΔ)

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης υπάγονται οι παρακάτω υποδράσεις:

(α) «Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας».

(β) «Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα υδατοκαλλιέργειας»

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται για μέγιστη περίοδο επιλεξιμότητας από 24 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης της Δράσης 2, του Μέτρου 3.4.3 του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: υφιστάμενες επιχειρήσεις (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων (οριστικοποίησης) στον ιστότοπο
apozimiosi-metro343.alieia.gr ορίζεται η :

06.02.2023 & ώρα 09.00
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων (οριστικοποίησης) στον ιστότοπο
apozimiosi-metro343.alieia.gr

ορίζεται η :

15.03.2023 & ώρα 14.00
Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται α) για τον τομέα της αλιείας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του αλιευτικού σκάφους και β) για τον τομέα υδατοκαλλιέργειας ανάλογα με τα παραστατικά ιχθυοτροφών της περιόδου επιλεξιμότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που θα λειτουργεί στον ιστότοπο «apozimiosi-metro343.alieia.gr»

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 1501181, 213 1501186, 213 1501184 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ή στα τηλ. 2265 350 540 & 26340 51800 της Υπηρεσίας μας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μελετήσουν επισταμένως την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2, του Μέτρου 3.4.3 του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020, η οποία και επισυνάπτεται, δεδομένου ότι : i) αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία δεν είναι δυνατό να υποβληθούν, ii) μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης – πληρωμής, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πληρωμής, iii) οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης και πληρωμής, iv) διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

“Ο Νίκος Ευθυμιάδης μίλησε στο Μουζάκι προς τιμήν του αείμνηστου καθηγητή Γεωργίου Κούτρα.

Ο Νίκος Ευθυμιάδης, παλιός φίλος της οικογένειας Γεωργίου Κούτρα και υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *