Σάββατο , 1 Απριλίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δελφών στην Άμφισσας στις 5 το απόγευμα την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου

Στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης υπάρχουν 42 θέματα, με τα οικονομικού χαρακτήρα να είναι τα πιο σημαντικά, όπως και τα αντίστοιχα των τεχνικών υπηρεσιών.

Η λίστα της ημερήσιας διάταξης αναλυτικά

1. Αναμόρφωση (1η υποχρεωτική) προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

2. Επικαιροποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 4. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 4ου τριμήνου έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ευθυμίας Γιδογιάννου» υπέρ Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Χρήστου Μαχαιρά» υπέρ Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

7. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Λουκίας θυγ. Λουκά Μοσκαχλαϊδή» υπέρ Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

8. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου Δεδουσόπουλου» υπέρ Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

9. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ευαγγελίας & Αικατερίνης Γαζή – Καρελλά» υπέρ Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

10. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Κωνσταντίνου & Καλλιρόης Παπαβιέρου» υπέρ Τοπικής Κοινότητας Μαυρολιθαρίου, Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων, Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

11. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Νικολάου Σέββα» υπέρ Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

12. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Χρήστου Χηρόπουλου». (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

13. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

14. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

15. Χαρακτηρισμός του ξενοδοχείου camping chrissa ως Εποχική Επιχείρηση». «Χαρακτηρισμός του ξενοδοχείου camping chrissa ως Εποχική Επιχείρηση. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

16. Επί αιτήματος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου). 17. Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος).

18. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΑΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: Παναγιώτης Σ. Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).

20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 22. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ- Β’ ΦΑΣΗ », Α.Μ. 33/2021.(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ». (Α.Μ. 37/2021). (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

25. Τροποποίηση μελέτης του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ», ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0011481843, του Δήμου Δελφών, Α.Μ. 2/2021 (1η επικαιροποίηση της αρ. 27/2018). (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

26. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση ΄Κυριακοπούλου’ Δημοτικού κτιρίου Ιτέας και επανάχρησή του ως πολιτιστικός πολυχώρος θεάτρου, κινηματογράφου και Δημοτικού Ωδείου Δήμου Δελφών – Αναβάθμιση κτιριακών και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Δελφών». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

27. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

28. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

29. Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ», Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011303640. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

30. Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών & Συντήρησης Οχημάτων – Ανταλλακτικών & Ελαστικών τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών για το έτος 2023. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).

31. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών για την εκτέλεση της Δοκιμαστικής Λειτουργίας του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Κίρρας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

32. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) για την Δράση «ΠΟΣΕΑ-ΟΤΑ: Ευαισθητοποίηση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αιμοδοσία» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Δελφών).

33. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο 1ο Κ.Δ.Α.Π.- ΜΕ.Α. Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Σωτηρία Τσίγκα, αν. προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων ). 34. Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού προσλήψεων Δήμου Δελφών, ετών 2024 – 2027. (Εισηγήτρια: κ. Σωτηρία Τσίγκα, αν. προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων ).

35. Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) περί επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση τοάρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα καιγ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. (Εισηγήτρια: κ. Σωτηρία Τσίγκα, αν. προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων ).

36. Λήψη απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών για το έτος 2022-2023. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Σεγδίτσα-Πονήρη, Αντιδήμαρχος).

37. Κατανομή Α΄ δόσης κάλυψης λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2023. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

38. Αίτημα παραχώρησης αύλειου χώρου στο Γυμνάσιο Άμφισσας, στα πλαίσια διεξαγωγής των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

39. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το χρονικό διάστημα 2015 – 2019, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Κων/νου & Καλιρρόης Παπαβιέρου». (Αριθ. 5/3/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μαυρολιθαρίου. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

40. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2023. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

41. Aντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων (αρ.αποφ. 154/2022 Δ.Σ.–ΑΔΑ: ΩΤΒΡΩ9Θ-ΡΣΕ). (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).

42. Λήψη απόφασης για την «εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Νεραϊδολάκωμα». (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Συγκρούστηκαν πλοία στο λιμάνι της Κυλλήνης [εικ.]

Σύγκρουση δύο πλοίων σημειώθηκε στο λιμάνι της Κυλλήνης το πρωί του Σαββάτου 1/4/2023. Σύμφωνα με …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *