Πέμπτη , 1 Δεκεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Δήμου Καμένων Βούρλων – Τα 8 θέματα

Η πρόσκληση της τακτικής συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου:

Καλείσθε να συµµετέχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί, στις 26 Μαΐου 2021, ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 12.30 µ.µ.
έως 14.00 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 26-5-2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
3.711/20-5-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καµένων
Βούρλων

2. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων 1ου τριµήνου έτους 2021

3. Κατανοµή Β΄ δόσης της Τακτικής Επιχορήγησης έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Καµένων Βούρλων

4. Εγγραφές και επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου για την περίοδο από Σεπτέµβριο 2021 έως Ιούλιο 2022

5. Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου στην Επιτροπής Εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του ∆ήµου

6. Αλλαγή ωραρίου αποκοµιδής απορριµµάτων και επέκταση αποκοµιδής απορριµµάτων κάθε
Σαββατοκύριακο κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2021

7. Έγκριση ανέγερσης επετειακού µνηµείου στη θέση Ράχη Μενδενίτσας

8. Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού ∆ήµου Καµένων Βούρλων

________________

Σε εφαρµογή των προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
ανακοινώνεται ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε την
αριθµ. 44η
εγκύκλιο (αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/161/οικ.8599/17-5-2021 – Α∆Α:
6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ), η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Τετάρτης 26-5-2021, θα
διεξαχθεί δια περιφοράς
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι θα
µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου ή γραπτού
µηνύµατος στο 6977809227 (Μπήτα Γεωργία) και 2235350037 (Χονδροδήµου Λουκία) και µε
το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lxondrodimou@mwlos.gr και από
ώρα 12.30 µ.µ. έως 14.00 µ.µ.
Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Μπήτα Γεωργία

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

ΑΑΔΕ: Προσοχή για απόπειρα εξαπάτησης μέσω email

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει κακόβουλες ενέργειες  στα email: “Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι συνεχίζονται …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *