Σάββατο , 4 Φεβρουαρίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Θέση εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προκήρυξη του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου του

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Δημητρίου Βουρδάνου του Αθανασίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας ίσης με την θητεία του ανωτέρω Αντιπεριφερειάρχη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
4. Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007).
Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω :
 Η εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οικονομίας, υποστήριξης διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών & επιχειρήσεων
 Η εμπειρία σε θέματα οικονομικής και επιχειρησιακής στρατηγικής
 Η γνώση ξένων γλωσσών
 Ο χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ο ανωτέρω Ειδικός Σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Δημητρίου Βουρδάνου του Αθανασίου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Δικαιολογητικά :
Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2 – Λαμία – Τ.Κ. 351 32), μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο (αναρτήθηκε 20/12/2022), αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 Βιογραφικό σημείωμα (αναλυτικό).
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη κατοχής άλλης θέσης στον Δημόσιο
Τομέα (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.1256/1982).
 Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις από τα οποία να προκύπτει η επικαλούμενη εμπειρία και η
γνώση ξένων γλωσσών και πληροφορικής.

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να αναρτηθεί : α) στον πίνακα ανακοινώσεων του περιφερειακού καταστήματος β) στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Π. Σ. Ε. και γ) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

1.200.000 € για την νέα οδογέφυρα στον Ξηριά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατασκευάζει νέα οδογέφυρα στον Ξηριά στο ύψος του Ιδρύματος «Άσπρες Πεταλούδες» Συνεχίζονται …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *