Κυριακή , 2 Απριλίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας: Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δείτε την απόφαση της Δημάρχου κας Αθανασίας Στιβακτή

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Ι. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας με θητεία από 27.01.2023 έως 31.12.2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με τους εξής καθ’ ύλην και κατά τόπο τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

1. Τον κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνο του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης και Βιολογικού.

2. Τον κ. Κοντούνη Θωμά του Ιωάννη Αντιδήμαρχο Παιδείας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, και με τις κατά τόπους αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας.

3. Την κα Πετρούλα Τσιρνόβα του Ευσταθίου Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Εθελοντισμού, Πολιτισμού, και Τουριστικής Ανάπτυξης, και με τις κατά τόπους αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Αμφίκλειας.

4. Τον κ. Ιωάννη Αυγερινάκο του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, και καθαριότητας.

ΙΙ. Ορίζουμε τον κ. Σωτήριο Κουτρομάνο του Γεωργίου ,ως άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων με θητεία από 27/01/2023 έως 31/12/2023.

ΙΙΙ. Στους ανωτέρω ορισθέντες Αντιδημάρχους, μεταβιβάζει την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων :

1) Να υπογράφουν όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται κατ΄ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημοσίους ή ιδιωτικούς, εφόσον
αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας τους.

2) Να εισηγούνται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνουν την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

3) Να υπογράφουν τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των παραπάνω καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων τους, εξαιρουμένων όσων συνάπτονται για την υπαγωγή σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

IV. Στους ανωτέρω ορισθέντες Αντιδημάρχους μεταβιβάζει και την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

V. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά την διάρκεια της Θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

VI. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου , για λόγους που ανάγονται στην άσκηση καθηκόντων του.

VII. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχων :
α) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Πετρούλα Τσιρνόβα.
β) Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Θωμά Κοντούνη, ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου .
γ) Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Πετρούλας Τσιρνόβα, ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτρομάνος.
δ) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σωτηρίου Κουτρομάνου, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Αυγερινάκος.

VIIΙ. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντούνης Θωμάς του Ιωάννη.

ΙΧ. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Σύμβουλους, ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, με θητεία από 27/01/2023 μέχρι 31/12/2023, εντός της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου, με τους εξής τομείς και αρμοδιοτήτων του :

1. Τον κ. Κωνσταντίνο Τσιάμη του Θωμά, Διεθνών σχέσεων, διαδημοτικής συνεργασίας, ψηφιακής μετάβασης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς επίσης και την εποπτεία και ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα για τις αρμοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων, του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών και του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας.

2. Τον κ. Αθανάσιο Βαφειά του Ευσταθίου, Οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα θεμάτων που άπτονται με την εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών και του
Γραφείου Εσόδων, Περιουσίας, καθώς επίσης κι επί θεμάτων αξιοποίησης κι εκμετάλλευσης ακίνητης δημοτικής περιουσίας.

3. Την κα. Νικολοπούλου Κίσσα Ιωάννα του Σπυρίδωνος, Αθλητισμού και αθλητικών υποδομών.

4. Την κα. Παπακωνσταντίνου Χρυσάνθη του Λουκά, Νέας Γενιάς και συλλογικών φορέων.

5. Τον κ. Χρήστο Βαΐτσο του Αθανασίου, εποπτεία και συντονισμό λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διαβούλευσης, και υπεύθυνο καθημερινότητας Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας

Χ. Κάθε απόφαση μας, που αντίκειται στη παρούσα καθώς και η με αρ.13163/30-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ5ΟΩΨΚ-ΙΦΛ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, παύουν να ισχύουν.

ΧΙ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας
Αθανασία Πλ. Στιβακτή

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

“Όλα για τα παιδιά και τα βιβλία τους” – 2/4 – Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

2 Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου  Η ημερομηνία δεν έχει επιλεγεί τυχαία αλλά πρόκειται …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *