Τρίτη , 29 Νοεμβρίου 2022
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

Η επιστολή της Αφρ.Παπαθανάση για την ορεινή Φωκίδα

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Προς
κ. ΣΠΑΝΟ, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,
κ. ΣΑΝΙΔΑ, Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς,
κ. ΓΚΛΕΤΣΟ, Επικεφαλής Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση»,
κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, Επικεφαλής Παράταξης «Στερεά Υπεροχής»,
κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ, Επικεφαλής Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά»,
κ. ΜΑΡΙΝΟ, Επικεφαλής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»,
κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ, Επικεφαλής Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά»,
κ. ΠΟΛΥΖΩΗ, Επικεφαλής Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά»
κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗ, Πρόεδρο ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας,
κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟ, ΕΥΔ Στερεάς Ελλάδας.

Ανάγκη για ειδικό πρόγραμμα στήριξης, προστασίας , ανάπτυξης του ορεινού όγκου της
Στερεάς Ελλάδας.

Αξιότιμες Κυρίες,
Αξιότιμοι Κύριοι,
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου για τα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, περίοδος 2021-2027 , του Εθνικού, Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης και των συνεργειών με ειδικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, του
Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας, να εξετάσετε σενάρια, δυνατότητες και
πόρους χρηματοδότησης για πρόγραμμα στήριξης, προστασίας , ανάπτυξης του ορεινού όγκου της
Στερεάς Ελλάδας.
Οι περισσότερες ορεινές περιοχές στη Στερεά αντιμετωπίζουν ζητήματα με πληθυσμό να φθίνει, με
υποχώρηση δυνατοτήτων ανάπτυξης. Θεωρώ, πως αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα θα αντιμετωπίσουμε
μη αναστρέψιμες καταστάσεις.
Είναι ανάγκη οι Δήμοι, οι Ορεινές Κοινότητες, οι Σύλλογοι των Ορεινών Περιοχών να συνομιλήσουν και
διαβουλευτούν με την Περιφέρεια για τα χαρακτηριστικά των ενισχύσεων μέσω του προτεινόμενου
ειδικού προγράμματος.
Επίσης, καθώς στην Στερεά δεν υπάρχει Ερευνητικό Ίδρυμα, αλλά οι ανάγκες ανάλυσης συνθηκών,
προτάσεων συνεργειών με Ευρωπαϊκά Προγράμματα, επένδυσης σε καινοτομία και νέες τεχνολογίες ,
είναι υψηλή θα ήταν σκόπιμο να ερευνήσετε δυνατότητες για σύσταση θερμοκοιτίδων έρευνας, νέων
επιστημόνων, που θα μπορούσαν να προσφέρουν βοήθεια και υπεραξία σε κάθε πρόγραμμα της
Περιφέρειας, όπως και σε αυτό που τώρα προτείνεται.

Η κλιματική κρίση είναι εδώ, αν και γνωρίζουμε λίγα για τα μοντέλα που εκτιμούν τις επιπτώσεις της
στην Στερεά, όπως και για τα μέτρα ανάσχεσης της. Δεδομένες καταστάσεις, θεωρούνται πλέον έωλες
και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαίτερα σε ότι αφορά την διαχείριση των υδατικών πόρων,
την πρόληψη πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών. Ειδικά η Εύβοια πληγώθηκε δραματικά και κάθε
μέρα πρέπει να είναι μέρα προστασίας έναντι φαινομένων καταστροφής. Δάση, οικοσυστήματα και
αλπικά, μεγάλης περιβαλλοντικής σπουδαιότητας, να λάβουν ειδικά μέτρα προστασίας, από τις
δυνατότητες που η τεχνολογία πλέον προσφέρει για αυτοματοποιημένα συστήματα πρόληψης
πυρκαγιών και καταστροφών, σε καίριες πολιτικές αποφάσεις για τον χαρακτηρισμό οικοσυστημάτων
συστημάτων σε εθνικά πάρκα, πχ. Βαρδούσια, Δημοτική Ενότητα Καλλιέων για Φωκίδα.
Για την εκπόνηση ενός κυλιόμενου και μακροπρόθεσμου προγράμματος για τα Ορεινά της Στερεάς
Ελλάδας, χρειάζεται :
 Η αναζήτηση των κατάλληλων Ευρωπαϊκών και Διευρωπαϊκών Προγραμμάτων που θα
χρηματοδοτήσουν δράσεις, μετά από υποβολή προτάσεων, και
 Η συνεργασία με Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες, που θα μπορούσαν, επικουρικά να
χρηματοδοτήσουν οριζόντιες δράσεις στο πρόγραμμα αυτό, όπως για παράδειγμα πρόγραμμα
για στήριξη επιχειρηματικότητας ή επιχειρηματικότητας νέων από το Υπ. Ανάπτυξης, μόνο για
ορεινές περιοχές.
Δράσεις, χρειαζόμαστε, και με την συνδρομή των Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, και Υπ. Περιβάλλοντος,
στην ενίσχυση των κτηνοτρόφων και της παραγωγικής διαδικασίας στον πρωτογενή τομέα, με
υποδομές, προστασία βοσκοτόπων, υδατικών πόρων, αλλά και με μέτρα που βοηθούν την ενίσχυση για
ανάπτυξη κοπαδιών με ελληνικές ράτσες ,για καλλιέργεια ζωοτροφών, για σχολές και προγράμματα
κατάρτισης των κτηνοτρόφων. Χρήσιμα παραδείγματα ανάλογων πρωτοβουλιών βλέπουμε σε
περιοχές των Αγράφων , Ελασσόνας. Θα ήταν ωφέλιμη η συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση των
περιοχών αυτών καθώς και με τους κτηνοτροφικούς συλλόγους που έχουν αναπτύξει θετικές
πρωτοβουλίες.
Χωριά παραδοσιακοί οικισμοί πρέπει να ενισχυθούν με δράσεις που μεγιστοποιούν προστιθέμενη αξία
και μειώνουν το κόστος διαβίωσης των κατοίκων εκεί, όπως ειδικά μικρά τοπικά μέτρα εξοικονόμησης
ενέργειας, με φιλικά υλικά, ενώ περισσότερες ενότητες πρέπει να λάβουν κίνητρα και να ενταχθούν σε
γεωγραφικές ενότητες παραδοσιακών οικισμών. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση από Υπ. Πολιτισμού,
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος για την ανάδειξη της ταυτότητας κάθε περιοχής, την προστασία των
μνημείων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει δύο χιονοδρομικά. Σε συνεργασία με την ΕΤΑΔ και το Υπ. Τουρισμού, θα
μπορούσαμε ως Περιφέρεια, να ενεργοποιηθούν μελέτες και έργα για παραγωγή και εξοικονόμηση
ενέργειας στα Χιονοδρομικά Καρπενησίου και Παρνασσού, διαχείριση απορριμμάτων και ύδατος. Και
αν και το Ε4 διασχίζει την Στερεά και υπάρχουν ιστορικής σημασίας μονοπάτια και διαδρομές ή αρχαία
μονοπάτια, η περιοχή δεν έχει καταφέρει να αναδείξει αυτόν το πλούτο, όπως τα Ζαγόρια για
παράδειγμα τα έχουν καταφέρει εδώ και δεκαετίες, ή όπως σήμερα η Κάλυμνος έχει τουριστική κίνηση
από τα αναρριχητικά της πεδία.
Τη Στερεά Ελλάδα διασχίζει το κανάλι ύδρευσης από Εύηνο σε Μαραθώνα της ΕΥΔΑΠ, με τους
Ταμιευτήρες του Μόρνου και της Υλίκης. Δεν έχει γίνει ακόμη κάποια διερεύνηση δυνατοτήτων
δημιουργίας έργου , της Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού με την ΕΥΔΑΠ για δυνατότητες δημιουργίας
παράλληλων έργων παραγωγής ενέργειας στο σύστημα αυτό, πχ φωτοβολταικά σε επιφάνειες ή μικρά
υδροηλεκτρικά από κλίσεις καναλιών της ΕΥΔΑΠ και σύμπραξη για ενεργειακές κοινότητες μεταξύ

ΕΥΔΑΠ και Αυτοδιοίκησης. Έργα που αν είναι δυνατόν τεχνικά και θεσμικά να υλοποιηθούν μπορούν να
προσφέρουν πόρους στην Αυτοδιοίκηση για χρηματοδότηση δράσεων και έργων.
Οι τεχνολογίες επικοινωνίας θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες εκπαίδευσης και
ανάπτυξης. Τη στιγμή που γίνεται εγκατάσταση 5G, έχουμε περιοχές, χωριά, σχολεία χωρίς την
δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Μικρές οικογενειακές μονάδες , μόρφωση των παιδιών,
τηλεϊατρική δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς το κατάλληλο δίκτυο και οι δράσεις για την άρση
αυτών των αποκλεισμών πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα.
Πιστεύω όλοι θέλουμε το καλύτερο δυνατόν για τον τόπο μας, με πρόσημο ανάπτυξης και δικαιοσύνης.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω θέλω, για μια ακόμη φορά, να συζητήσετε για ένα πρόγραμμα για την
στήριξη των Ορεινών περιοχών και των κατοίκων τους στη Στερεά Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ
Με εκτίμηση
Παπαθανάση Αφροδίτη
Οικονομολόγος
Άμφισσα Φωκίδα
6944322845

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 1/12/2022 από τον Ερυθρό Σταυρό Τρικάλων

Ο Ερυθρός Σταυρός στα Τρίκαλα υπήρξε πρωτοπόρος στην οργάνωση προγραμμάτων αιμοδοσίας. Ήταν ανέκαθεν δίπλα σε …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *