Τετάρτη , 22 Μαρτίου 2023
Breaking News
Ακολουθήστε μας στο facebook

LIVE η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων

Παρακολουθήστε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων Διπλή συνεδρίαση σήμερα  Δευτέρα 20/2/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 20/2/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6513 – 16/2/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

Ο πίνακας θεμάτων συντάσσεται εκ νέου με συμπλήρωση του 11ου θέματος [το οποίο έχει συνάφεια με το 10ο θέμα και εκ παραδρομής δεν εισήχθη] και κατόπιν τούτου τα υπόλοιπα θέματα, αναριθμούνται ως κατωτέρω :
– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Θέμα 1ο Έγκριση Σχεδίου μονοετούς Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ: Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δήμου Λαμιέων και Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης και ορισμός μελών, τακτικού και αναπληρωματικού, της Επιτροπής Παρακολούθησής της από πλευράς Δήμου Λαμιέων.
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 2ο Πολυετής Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 3ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ΟρισμένουΧρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών καταβολών (άρθρο 107 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107)
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 4ο Εγκριση της αριθμ. 3/2023 (ΑΔΑ : ΨΙΝ7ΟΕΦΖ-0ΚΕ) απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. ΄Ετους 2023
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 5ο Έγκριση χρηματοδότησης στην Δημοτική κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Λαμιέων για το έτος 2023
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 6ο  1η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Λαμιέων Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 7ο  1η αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων
έτους 2023 του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 8ο Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 4o τρίμηνο έτους 2022
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 9ο Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 10ο Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 11ο Περί εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου αναψυκτηρίου στην πλατεία όπισθεν του Αγ. Αθανασίου Γαλανέϊκα Λαμίας με δημοπρασία» [Εξ αναβολής] Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 12ο Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων – ” κληροδοτήματος Αθ. Δημητριάδου” -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 13ο Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων -” κληροδοτήματος Ξ. Θεοδωράκου –αγροτική περιουσία” -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 14ο Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων -” κληροδοτήματος Ξ. Θεοδωράκου –αστική περιουσία” -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 15ο Υποβολή οικονομικών αποτελεσμάτων -“κληροδοτήματος κ. Μουστάκα” υ/3ου Γελ (Μουστάκειου ) Λαμίας >> -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 16ο Υποβολή προς έγκριση του σχεδίου της συμβολαιογραφικής Πράξης Αποδοχής Κληρονομιάς, εκ Διαθήκης της συμβολαιογράφου ΥπάτηςΣωσσάνας Νικ. Γαλάνη – Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΗΛ.ΔΙΑΚΥΝΕΡΝΗΣΗΣ
Θέμα 17ο  2η τροποποίηση σύμβασης για την υπηρεσία: «συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης της πράξης με mis 5037869 ανοικτό κέντρο εμπορίου Λαμίας
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Τζούφλας

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 18ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και του Δήμου Λαμιέων για την επίτευξη της μελετητικής επάρκειας του έργου: ” Αναβάθμιση χώρων εργαστηρίων Πειραματικού ΔΙΕΚ Λαμίας ”
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 19ο Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Ζηλευτού, Μοσχοκαρυάς και Στύρφακας Δήμου Λαμιέων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 20ο  Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου
«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 21ο Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 22ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕΤακτοποιητικός) του έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 23ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ)»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 24ο Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτικό Ωδείο» αναδόχου «ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 25ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 16ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 26ο Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 27ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαχωρισμός Αιθουσών στο Ειδικό Γυμνάσιο Λειανοκλαδίου» αναδόχου «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Η. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 28ο Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 29ο Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 30ο Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 31ο Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :
«ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 32ο Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή ραμπών και WC
Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λαμιέων», αναδόχου «Κ/Ξ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 33ο Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις-Ανακατασκευές
οδών και κλιμάκων στην Δ.Κ. Λαμίας»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 34ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση
αποπεράτωσης Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Οίτης», αναδόχου
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 35ο Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ – 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 3 : ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 36ο Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – Τμήμα 1: Οδός Αθηνών»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Θέμα 37ο Σύναψη σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ με το διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ» για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Θέμα 38ο Υλοποίηση δράσης εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Θέμα 39ο Παράταση χρόνου ταφής
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 40ο Α΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του
Δήμου Λαμιέων έτους 2023
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

Δες επίσης

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας, 24/3

Δείτε τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας Σας προσκαλώ σε …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *